Apie Olweus programą

Puslapis atnaujintas: 2021-01-04

Olweus patyčių prevencijos programa

Mūsų tikslas – pasiekti, kad mokiniai galėtų pasakyti – „Mūsų mokykloje nesityčiojama“.

Olweus patyčių prevencijos programa mokykloje vykdoma nuo 2008 m.

Jau keturis kartus (2012, 2014, 2016, 2018 m.) mokykla tapo sertifikuota Olweus mokykla.

Programa veiksminga:

Programos veiksmingumą patvirtino 2019 m. rudens moksleivių patyčių anketinės apklausos analizė, rodanti patyčių atvejų mokykloje mažėjimą. Lyginant su 2018 m., patyčių atvejų sumažėjo 23,6 %. Ilgalaikių patyčių skaičius sumažėjo beveik 45 % ir yra mažiausias per visą Olweus programos vykdymo laikotarpį. Mokykloje vyksta nuolatinė mokinių kaita, todėl stebimi amžiaus tarpsnių ir kai kurių klasių specifikos nulemti patyčių atvejų procentų svyravimai, tačiau džiugina, kad patyčių atvejų mažėjimo tendencija išlieka.

Programa tvari:

Didžiausias pasiekimas – kad Olweus programa jau tapo mokyklos bendruomenės savastimi. Kontroliuodama patyčių prevenciją, mokyklos bendruomenė geba veikti kaip viena komanda. Mokiniai Olweus apklausose nuolat pastebi, kad mokytojai, klasių vadovai reaguoja į patyčių situacijas, jos yra sprendžiamos. Mokiniai vertina, kad suaugusieji stengiasi sustabdyti patyčias mokykloje, ir patys tampa vis atviresni, išdrįsta pranešti apie patiriamas ar stebimas patyčių situacijas. Vis daugiau mokinių nelieka abejingi, kai pastebi patyčių atvejus ir žino kaip reikia reaguoti.

Mokyklos įsipareigojimai

Kiekvieną rudenį beveik 95 procentai 3–8 klasių mokinių dalyvauja Olweus programos moksleivių anketinėje apklausoje. Atsižvelgdamas į apklausos rezultatus Koordinacinis komitetas vertina patyčių situaciją mokykloje, amžiaus tarpsnių įtakojamą patyčių atvejų dinamiką, numato veiklos prioritetus.

2020 m. metų mokyklos prioritetas – pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių savijautą mokykloje, kūrimas.

Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos planas 2020–2021 m.m.

Keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

 • Olweus21 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
 • 2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
 • 3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • 4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Olweus patyčių prevencijos programos esmė:

 • visas mokyklos personalas nuolat mokosi atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Įtraukiami mokiniai ir jų tėvai;
 • pertvarkoma mokyklos aplinka ir atmosfera, kad sumažėtų galimybės ne tik
  patyčioms, bet ir kitam nepriimtinam elgesiui;
 • nuolat stebimos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai koreguojamas mokytojų
  budėjimas;
 • pagal Olweus programą tobulinama priežiūros sistema mokykloje – „Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“, „Informavimo apie patyčias bei netinkamą
  elgesį ir reagavimo tvarka“ – „OPPP drausminimo kopetėlės”, „Taisyklių pažeidimų registravimo žurnalas“;
 • individualiai dirbama su mokiniais, dalyvavusiais patyčių situacijoje;
 • vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias, ugdomi  bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai

Olweus4Olweus3Kaip sužinoti, kad iš jūsų vaiko tyčiojasi kiti?

Ką turėtumėte daryti, jei manote, jog iš jūsų vaiko tyčiojamasi?

Kaip reikėtų elgtis, jei jūsų vaikas tyčiojasi iš kitų?

O jei jūsų vaikas nedalyvauja patyčiose?

Atsakymus į šiuos klausimus galite rasti šiose rekomendacijose: Rekomendacijos

Jei Jūsų vaikas susidūrė su patyčių situacija – svarbu neslėpti.
Kreipkitės į klasės vadovą, mokyklos specialistus – socialinę pedagogę, psichologę, sveikatos priežiūros specialistę, administraciją.