Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Puslapis atnaujintas: 2017-01-23

Sveikatos priežiūros specialistė NERINGA JENCIENĖ (211 kabinetas)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00–12.00

8.00–12.00

8.00–12.00

8.00–12.00

8.00–12.00

12.30–17.30

12.30–17.30

12.30–17.30

12.30–17.30

12.30–17.00

Pietų pertrauka 12.00–12.30

Tel. Nr. 867201604

Visuomenės sveikatos specialistė:

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams);

 • Teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais;

 • Įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;

 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes.

 • Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę.

 • Tvarko mokinių sveikatos būklės dokumentus, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoja jų rezultatus.

 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

 • Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

 • Teikia Pirmąją Pagalbą traumos, nelaimingo atsitikimo, ūmaus apsinuodijimo atveju.