Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Puslapis atnaujintas: 2018-10-02

Sveikatos priežiūros specialistė NERINGA JENCIENĖ (211 kabinetas)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00–13.00

8.00–13.00

8.00–13.00

8.00–13.00

8.00–13.00

13.30–17.30

13.30–17.30

13.30–17.30

13.30–17.30

13.30–17.00

Pietų pertrauka 13.00–13.30

Tel. 8 672 01 604

El. paštas: s.dacho@sveikatosbiuras.lt

Visuomenės sveikatos specialistas:

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams);

 • Teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais;

 • Įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;

 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes.

 • Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdama į jų sveikatos būklę.

 • Tvarko mokinių sveikatos būklės dokumentus, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoja jų rezultatus.

 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

 • Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

 • Teikia pirmąją pagalbą traumos, nelaimingo atsitikimo, ūmaus apsinuodijimo atveju.