Spec. pedagogas-logopedas

Puslapis atnaujintas: 2018-04-18

Specialusis pedagogas-logopedas:

  • Nustato mokinių kalbos, kalbėjimo sutrikimus ir, atsižvelgdama į vaiko vystymosi klinikines ir psichologines savybes, sudaro individualias ir grupines programas, sutrikusios funkcijos ugdymui;

  • Atsižvelgdama į vaiko vystymosi  ir psichologines savybes teikia specialiąją pedagoginę pagalbą;

  • Veda individualias, grupines, pogrupines pratybas. Pagalba teikiama specialiojo pedagogo-logopedo kabinete arba klasėje;

  • Padeda mokytojams pritaikyti bendrąsias programas, parinkti darbo su mokiniais būdus ir metodus;

  • Nuolat stebi mokinio vystymosi pokyčius, pagal juos koreguoja darbo kryptis, poveikio priemones;

  • Bendradarbiauja su tėvais ir kolegomis, juos konsultuodama įvairiomis specialiosios pedagoginės pagalbos temomis;

  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje sprendžiant įvairius specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimo klausimus.

Darbo laikas

Teisinė informacija

Verta žinoti