Darbuotojai

Puslapis atnaujintas: 2017-06-30

KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOS

PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

2016–2017 M. M.

Mokytojų kontaktus, el. pašto adresus galite rasti el. dienyne arba skambinti mokyklos telefonu 8 (46) 41 09 55.

Vardas, pavardė Pareigybė Dėstomas dalykas Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą) Kvalifikacijos kategorija (pedagoginė, vadybinė), suteikimo metai
Daiva Marozienė Direktorė Lietuvių k. Aukštasis, 2003 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo profesinė kvalifikacija
II vadybinė kategorija 2010-04-28
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 2004-07-05
Reda Bardauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis, Šiaulių universitetas 1999 m. soc. Darbo pedagogo ir psichologo kvalifikacija. KU soc. Darbo magistro kvalifikacinis laipsnis, 2002 m. Soc. Pedagogikos metodininkės kvalifikacinė kategorija, 2003-09-04
Daiva Šulcienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lietuvių k. Aukštasis, VKKF 1983 m., lietuvių kalbos mokytoja I vadybinė kategorija 2009 m., mokytoja metodininkė, lietuvių k., 2001-02-21
Vaida Žilinskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gamta ir žmogus Aukštasis, KU 2002 m. Pradinių klasių mokytoja II vadybinė kategorija 2009. Mokytoja, pradinės kl., 1999-05-24
Zita Daugėlienė Neformaliojo ugdymo organizatorė Choreografija Aukštasis, 1980 m. Vilniaus kultūros mokykla, saviveiklos šokių kolektyvo vadovė ir klubo įstaigos darbuotoja. VKKF, 1989 m., kultūros švietimo darbuotojas, klubinio darbo organizatorius. KU TSI 2004 m., mokytojo pedagoginė kvalifikacija II vadybinė kategorija, Mokytoja metodininkė, choreografija, 2001-06-19
Eugenija Valauskienė Mokytoja, 8t klasės auklėtoja, Metodinės tarybos pirmininkė Lietuvių k. Aukštasis, VKKF 1983 m., lietuvių k. mokytoja Mokytoja ekspertė, lietuvių k., 2015-09-24
Edita Miravičiūtė Mokytoja, 7m klasės auklėtoja, Metodinės grupės pirmininkė Lietuvių k. Aukštasis, KU 1995 m., bakalauras, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja bei mokyklinio teatro režisierė, VU 1998 m., lietuvių literatūros magistras Mokytoja metodininkė, lietuvių k., 2007-09-19 Vyresnioji mokytoja, meninis ugdymas (teatras) 2005-07-12
Laima Dromantaitė Mokytoja, 8d klasės auklėtoja
Lietuvių k. Aukštasis, KU 2011 m., filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2012 m. VU, mokytojo kvalifikacija Mokytoja, lietuvių k. ir teatro dalykų, 2012-09-03
Lina Šikšniuvienė Mokytoja
Lietuvių k. Aukštasis, KU 2002 m. bakalauras, lietuvių k. mokytoja ir teatro režisierė. KU 2004 m. menotyros magistras Mokytoja metodininkė, lietuvių k. 2008-12-29
Gytė Norgilienė Mokytoja, Metodinės grupės pirmininkė Vokiečių k. Aukštasis, KU 1993 m, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė, KU 1999 m., edukologijos bakalauras ir vokiečių k. mokytoja; KU 2007, anglų k. mokytoja Mokytoja metodininkė, vokiečių k., 2004-06-18. Mokytoja, anglų k., 2009-08-31
Vilma Bergelienė Mokytoja, 6t klasės auklėtoja, Metodinės grupės pirmininkė Anglų k. Aukštasis, ŠPI 1993 m., bakalauras, pradinių klasių mokytoja, KU 2003 m. pradinių klasių anglų k. mokytoja,KU TSI 2006 anglų k. mokytoja bendrojo lavinimo mokykloje Mokytoja metodininkė anglų k., 2011-06-15 Vyresnioji mokytoja, pradinės klasės 2001-02-21
Saulė Likpetrienė Mokytoja, 5d klasės auklėtoja
Anglų k. Aukštasis, KU 2010 m. filologijos bakalauras, KU baltų filologijos magistro laipsnis, 2015 m. Mokytoja, anglų k.
Inesa Petrėnienė Mokytoja, 7t klasės auklėtoja Anglų k. Aukštasis, 1999 m Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla., anglų k. mokytoja, KU 2007 m., edukologijos bakalauras Vyr. mokytoja, anglų k., 2008-01-02
Valerija Freitakaitė-Korzonienė Mokytoja Anglų k. Aukštasis, ŠU 2003 m., bakalauras anglų filologas, KU 2006 m., mokytojos profesinė kvalifikacija Vyresnioji mokytoja, anglų k., 2007-03-27
Lina Čebanienė Mokytoja, 7d klasės auklėtoja Anglų k. Aukštasis, KU 2003 m., vaikystės pedagogika ir anglų k. KU 2005 m., edukologijos magistras Vyresnioji mokytoja, anglų k., 2005-12-20
Giedrė Jocytė Mokytoja Anglų k. Aukštasis, KK 2004 m., anglų k. Mokytoja.VPU 2006 m. bakalauras, anglų k. mokytoja Vyresnioji mokytoja, anglų k., 2010-06-16
Algimanta Liudaitė
Mokytoja Anglų k. Aukštasis KU, 2016 m., anglų filologijos bakalauras
Ina Strižakienė Mokytoja, 8g klasės auklėtoja Rusų k. Aukštasis, ŠPI 1994 m. rusų kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė, rusų k. 2013-03-04
Svetlana Gerasimova Mokytoja Rusų k. Aukštasis, Vilniaus Kapsuko universitetas 1989 m. rusų kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja
Asta Mockuvienė Mokytoja, 6d klasės auklėtoja Matematika Aukštasis, ŠPI 1993 m., matematikos ir fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė, matematika, 2007-03-27
Džiuljeta Lukoševičienė Mokytoja, metodinės grupės pirmininkė Matematika Aukštasis, VPU 2007 m. matematikos ir informatikos mokytoja Mokytoja metodininkė, matematika, 2011-06-15
Diana Tilvikaitė Mokytoja, 8a klasės auklėtoja Matematika Aukštasis, ŠPI 1996 m., fizikos ir matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė, matematika, 2007-03-27
Agnė Ramonaitė Mokytoja, 5t klasės auklėtoja
Matematika Aukštasis, ŠU 2005 m., matematikos mokytoja Vyr. mokytoja, matematika, 2013 m.
Auksė Dapkevičienė Mokytoja, Metodinės grupės pirmininkė

Gamta ir žmogus.

Biologija

Aukštasis, VU 1990 m., biologas, biologijos ir chemijos dėstytoja Mokytoja metodininkė, biologija, 2002-04-18
Ernestas Butikis Mokytojas Tikyba Aukštasis, KU 2008 m. bakalauras, religijos mokslų mokytojas Mokytojas, tikyba 2008-08-29
Gražina Jokšienė Mokytoja, 8m klasės auklėtoja Etika Aukštasis, KU 1999 m., bakalauras, dramos, renginių režisierė ir etikos mokytoja Mokytoja metodininkė, etika, 2008-08-29
Ligita Varnelienė Mokytoja Chemija Aukštasis, KU 2004 m., bakalauras, chemijos inžinerija; KU 2007 m. mokytojo profesinė kvalifikacija Vyresnioji mokytoja, chemija, 2013-06-18,Mokytoja, chemijos, 2007-06-05
Nijolė Kvaščevičienė Mokytoja, 7g klasės auklėtoja Istorija, pilietinės visuomenės pagrindai Aukštasis., VPI 1991 m., vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja Mokytoja metodininkė, istorija, 1998-09-24
Loreta Vaivadienė Mokytoja, 6a klasės auklėtoja Istorija, pilietinės visuomenės pagrindai Aukštasis, VVU 1984 m., istorikas, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytoja Mokytoja metodininkė, Istorija, 1998-05-05
Ričardas Ronkaitis Mokytojas Istorija Aukštasis, KU 1998 m., politikos mokslų bakalauras. KU 2006 m., mokytojo profesinė kvalifikacija Vyresnysis mokytojas, Istorija, 2005-05-29
Virginija Birenienė Mokytoja Fizika, žmogaus sauga Aukštasis,VVPI 1979 m., vidurinės mokyklos technikos disciplinų mokytojos kvalifikacija. 1997 m.,Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla, pagrindinės ir vidurinės mokyklos vokiečių k. mokytoja Ekspertė, fizika 2011-06-15 Vyresnioji mokytoja, vokiečių k., 1999-05-18
Danutė Sebeckytė Mokytoja Informacinės technologijos Aukštasis, KU 2008 m. informatikos bakalauras. KU 2010 m. mokytojo profesinė kvalifikacija Mokytoja metodininkė, informatika, 2014-12-30; Mokytoja, informatika, 2010-06-10
Ingrida Peskovienė Mokytoja, 5g klasės auklėtoja Informacinės technologijos Aukštasis, LMA 2001 m. menų (muzikos) bakalauras. KU 2003 m. mokytojo profesinė kvalifikacija, KU 2005 m. informatikos mokytoja Mokytoja metodininkė, informatika, 2015-06-11
Vilma Norvaišienė Mokytoja, 6g klasės auklėtoja Geografija Aukštasis, VU 1994 m., geografas, geografijos dėstytoja Mokytoja ekspertė, geografija, 2011-06-15
Virginija Damijonaitienė Mokytoja Dailė Aukštasis, VDI 1981 m., dekoratyvinės dailės (tekstilininkas) dailininkas, VDA 2004 m.,dailės pedagogas Vyresnioji mokytoja, dailė, 2003-06-19
Sigita Užporaitė Mokytoja, Metodinės grupės pirmininkė Muzika Aukštasis, Lietuvių muzikos akademija 1995 m., muzikos, muzikos pedagogikos bakalauras, KU 1997 m., muzikos pedagogikos magistras Mokytoja metodininkė, muzika, 2008-08-29
Rūta Grybaitė Mokytoja Muzika Aukštasis, KU 1996 m. vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojo bei choro dirigento kvalifikacija, KU 1998 m., muzikos pedagogikos magistras Vyresnioji mokytoja muzika, 1999-10-26
Asta Karbauskaitė Mokytoja, 7a klasės auklėtoja Technologijos Aukštasis, KU 2009 m., edukologijos bakalauras, KU 2012 m. mokytojo profesinė kvalifikacija Vyresnioji mokytoja, technologijos, 2016-12-29
Saulius Kavaliūnas Mokytojas, 6m klasės auklėtojas Technologijos Aukštasis, ŠPI 1993 m., pradinių klasių mokytojo, pagrindinės mokyklos darbų mokytojas Mokytojas metodininkas, technologijos, 2005-12-20
Audrius Česnelis Mokytojas Technologijos Aukštasis, Šiaulių universitetas, 1994 m.
Mokytojas ekspertas, technologijos, 2009-10-30
Deivyda Sakalauskaitė Mokytoja Technologijos Aukštasis, Vilniaus dailės akademija 2016 m., keramikos bakalauras
Rūta Malinovienė Mokytoja, 5m klasės auklėtoja, Metodinės grupės pirmininkė Kūno kultūra Aukštasis, KKI 1994 m., kūno kultūros dėstytoja, KU 2001 m., edukologija, magistras Mokytoja metodininkė, kūno kultūra,2003-06-19
Kęstutis Šimkus Mokytojas Kūno kultūra Aukštasis, VKKI, 1978 m., fizinio auklėjimo mokytojas Mokytojas metodininkas, kūno kultūra, 1994-02-24
Ilona Nagrodskytė Mokytoja Teatro dalykai Aukštasis, LMA 1996 m., teatro meno bakalauras Vyresnioji mokytoja, teatrinis ugdymas, 2007-06-27
Karolis Makauskas Mokytojas, neformaliojo ugdymo organizatorius Teatro dalykai Aukštasis, KU 2005 m., teatro bakalauras, renginių režisierius. KU 2010 m. edukologijos magistras Metodininkas, teatrinis ugdymas, 2010-12-22
Rita Andriulionienė Mokytoja, 5a klasės auklėtoja
Lietuvių kalba, Drama Aukštasis, KU 1995 m., filologijos bakalauras, lietuvių k. ir literatūros mokytojas bei mokyklinio teatro režisierius Mokytoja metodininkė, teatrinis ugdymas 2010-12-22 Vyresnioji mokytoja, lietuvių k. 2003-06-19
Virginija Kvedaravičienė Mokytoja, 1m
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1981 m., pradinių klasių mokytoja, KU 2004 m. edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2005-12-20
Danutė Ruigytė Zakarauskienė Mokytoja, 1t klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 1998 m., edukologijos bakalauras ir vaikų auklėtoja-pradžios mokyklos mokytoja bei vaikų dailės mokytoja,KU 2000 m., edukologijos magistras,KU 2001 m., psichologijos bakalauras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2010-06-16
Inga Ambrazaitienė Mokytoja, 1c klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 2016 m. edukologijos bakalauras, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija Mokytoja
Eurika Kontarienė Mokytoja, 1d klasė
Pradinės klasės Aukštasis, Šiaulių pedagogikos universitetas, 1990 m. edukologijos bakalauras, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija Vyresnioji mokytoja, 2001-03-02
Sigutė Piekienė Mokytoja, 1a klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1985 m., pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2004-03-30
Ieva Mikštienė Mokytoja, 1b klasė
Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2015 m., mokytojo profesinė kvalifikacija Mokytoja
Žaneta Norvilaitė Mokytoja, 2c klasė
Pradinės klasės Aukštasis, Žemaitijos kolegija Dailės, darbų mokytojo kvalifikacija 2006 m.; Šiaulių universitetas 2014 m., pradinių klasių mokytojo kvalifikacija Mokytoja
Valerija Gaučytė Mokytoja, 2g klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 2002 m. Pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytoja 2008-12-18
Skirma Endružytė Mokytoja, 2a klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1994 m., pradinių mokymo pedagogika KU 1997 m., edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2005-05-29
Edita Teslenko Mokytoja, 2t klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1992 m., pradinių klasių mokytojaŠPI 1995 m., edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2002-06-12
Vita Bagdžiūnienė Mokytoja, 2m klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 2004 m. edukologijos bakalauras, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija Mokytoja
Vaidilutė Tuleikienė Mokytoja, 3m klasė
Pradinės klasės Aukštasis, VVU 1983 m., biologė, biologijos ir chemijos dėstytoja, KU 2005 m., edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2005-12-20
Loreta Bielskė Mokytoja, 3g klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1994 m. pradinio mokymo pedagogika, KU 1998 m., edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2002-12-19
Stanislava Šliogerienė Mokytoja, 3t klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1980 m., pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė, pradinės kl, 2001-12-19
Rita Zupkutė Mokytoja, 3d klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 1997 m., edukologijos bakalauras, pradinės mokyklos mokytoja Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2008-12-29
Jolanta Lekavičienė Mokytoja, 4t klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 1997 m., edukologijos bakalauras ir vaikų auklėtoja-pradžios mokyklos mokytoja. KU 1999 m., edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2006-03-21
Rasa Ulytė Mokytoja, 4g klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠU 1999 m., socialinių mokslų bakalauras (edukologijos), pradinių klasių mokytojo kvalifikacija Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2010-06-16
Regina Kairienė Mokytoja, 4m klasė
Pradinės klasės Aukštasis,. ŠPI 1981 m., pradinių klasių mokytoja Mokytoja ekspertė, pradinės kl., 2013-06-14
Asta Masiulienė Mokytoja, 4d klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 2006 m. etikos mokytojo profesinė kvalifikacija,
KU 2006 m. edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija
Mokytoja, 2006-06-14
Giedrė Juodeškienė (vaiko priežiūros atostogose) Pailgintos dienos grupės pedagogė Aukštasis, ŠPI 1997 m., socialinių mokslų (edukologijos) bakalauras, pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja, pradinės kl., 2001-12-22
Vaida Baranauskaitė (vaduoja Giedrę Juodeškienę) Pailgintos dienos grupės pedagogė Profesinis bakalauras,
Klaipėdos valstybinė kolegija 2015 m., pradinis ugdymas ir mokytojo kvalifikacija
Mokytoja
Audronė Žilinskytė Pailgintos dienos grupės pedagogė Aukštasis, KU 1997 m., edukologijos bakalauras ir vaikų auklėtoja-pradžios mokyklos mokytoja bei vaikų kūno kultūros mokytoja,KU 2000 m. Edukologijos magistras Vyresnioji mokytoja, pradinės kl., 2007-12-28
Vaida Balčienė Pailgintos dienos grupės pedagogė Aukštasis, KU 1998 m. Edukologijos bakalauras ir vaikų auklėtoja-pradžios mokyklos mokytoja bei vaikų dailės mokytoja KU 2000 m. Edukologijos magistras Vyresnioji mokytoja, pradinės kl., 2006-03-21
Ingrida Tammi-Leistrumienė Logopedė-spec. pedagogė Aukštasis, ŠU 2003 m., edukologijos bakalauras ir specialusis pedagogas, ŠU 2006 m., vadybos ir verslo administravimo magistras Vyresnioji logopedė 2009-06-16
Rasa Vaitkuvienė Logopedė-spec. pedagogė Aukštasis, ŠU 2003 m.
Eglė Kubiliūtė Socialinė pedagogė Aukštasis, VPU 1999 m., humanitarinių mokslų bakalauras, bendrojo lavinimo mokyklos vokiečių kalbos mokytoja,KU 2002 m., socialinio darbo magistras Metodininkė socialinė pedagogė 2010-06-16 vyresnioji vokiečių k., mokytoja, 2005-05-29
Giedrė Martinkienė Psichologė Aukštasis, VDU 2004 m., psichologijos bakalauras, VDU 2006 m., psichologijos magistras IV-os kategorijos psichologė, 2008-09-08
Jurgita Platūkienė Koncertmeisterė Aukštasis, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007 m., muzikos magistras Mokytoja
Monika Stankevičienė Neformalus švietimas Choreografija Aukštasis, KU 2012 m. teatro bakalauras ir choreografo profesinė kvalifikacija KU 2014m. šokio magistro kvalifikacinis laipsnis
VDU 2016 m. pedagogo kvalifikacija
Mokytoja

KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOS

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS

SĄRAŠAS 2016-2017 M. M.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigybės pavadinimas

Regina Dautarienė

Aukštesnysis, VŠĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, 2012 m.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

Dalė Kikilienė

Aukštesnysis, Aukštesnioji kultūros mokykla, 1981 m., bibliotekininkė

Bibliotekininkė

Gintarė Žiguliova (vaiko priežiūros atostogose)

Aukštasis, Klaipėdos universitetas 2010 m.,
Informacijos ir komunikacijos bakalauras

Bibliotekininkė

Zita Stankienė

Vidurinis

Raštinės administratorė

Julija Gorelik

Aukštasis neuniversitetinis, Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, 2008 m., profesinis bakalauras, buhalteris

Dokumentų planavimo – koordinavimo specialistė

Valdas Jankauskas

Aukštasis

Informacinių komunikacinių technologijų specialistas

Sigitas Balkys

Klaipėdos 1-oji profesinė technikos mokykla, 1980 m., elektromonteris

Elektrikas

Antanas Letukas

Vidurinis

Pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas

Jonas Račkauskas

Vidurinis

Atsitiktinių darbų darbininkas

Alvyra Pikelienė

Spec.vidurinis

Kiemsargė

Vida Riaukienė

Aukštasis

Budėtoja

Janina Stankuvienė

Aukštesnysis

Budėtoja

Rita Vaišutienė (vaiko priežiūros atostogos)

Vidurinis

Valytoja, budėtoja

Nijolė Stirbienė

Vidurinis

Valytoja

Emilija Bakstytė

Klaipėdos 1-oji profesinė mokykla, 1976 m., tarpmiestinių stočių elektromonterė

Valytoja

Nina Fiodorova

Spec. vidurinis

Valytoja

Danutė Kryževičienė

Vidurinis

Valytoja

Lina Čirkun

Vidurinis

Valytoja

Jolanta Sadauskienė

Vidurinis

Valytoja

Audronė Juškienė

Vidurinis

Valytoja

Vanda Moisejenko

Vidurinis

Valytoja

Elena Pilvelienė

Vidurinis

Valytoja

Aldona Stankevičienė

Vidurinis

Valytoja

Marija Šaltienė

Nepilnas vidurinis

Valytoja

Anicetas Viskantas

Aukštasis, Kauno politechnikos institutas, 1990 m.

inžinierius-statybininko

Vairuotojas