Darbuotojai

Puslapis atnaujintas: 2018-04-10

KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOS

PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

2017–2018 M. M.

Mokytojų kontaktus, el. pašto adresus galite rasti el. dienyne arba skambinti mokyklos telefonu 8 (46) 41 09 55.

Vardas, pavardė Pareigybė Dėstomas dalykas Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą) Kvalifikacijos kategorija (pedagoginė, vadybinė), suteikimo metai
Daiva Marozienė Direktorė Lietuvių k. Aukštasis, 2003 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo profesinė kvalifikacija
I vadybinė vadybos kvalifikacinė kategorija  2017-12-19,

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 1992-10-04

Reda Bardauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis, Šiaulių universitetas 1999 m. soc. darbo pedagogo ir psichologo kvalifikacija. KU 2002 m. soc. darbo magistro kvalifikacinis laipsnis II vadybinė vadybos kvalifikacinė kategorija  2017-12-19,

Soc. pedagogikos metodininko kvalifikacinė kategorija, 2003-09-04

Daiva Šulcienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lietuvių k. Aukštasis, VKKF 1983 m., lietuvių kalbos mokytoja I vadybinė vadybos kvalifikacinė kategorija  2017-12-19,

Mokytoja metodininkė, lietuvių k., 2001-02-21

Vaida Žilinskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žmogaus sauga
Aukštasis, KU 2002 m. Pradinių klasių mokytoja II vadybinė vadybos kvalifikacinė kategorija  2017-12-19,

Mokytoja, pradinės kl., 1999-05-24

Zita Daugėlienė Neformaliojo ugdymo organizatorė
Choreografija Aukštasis, 1980 m. Vilniaus kultūros mokykla, saviveiklos šokių kolektyvo vadovė ir klubo įstaigos darbuotoja. VKKF, 1989 m., kultūros švietimo darbuotojas, klubinio darbo organizatorius. KU TSI 2004 m. mokytojo pedagoginė kvalifikacija II vadybinė kategorija 2012 m., Mokytoja metodininkė, choreografija, 2001-06-19
Eugenija Valauskienė Mokytoja, 5m klasės auklėtoja, Metodinės tarybos pirmininkė Lietuvių k. Aukštasis, VKKF 1983 m., lietuvių k. mokytoja Mokytoja ekspertė, lietuvių k., 2015-09-24
Lina Šikšniuvienė Mokytoja
Lietuvių k. Aukštasis, KU 2002 m. bakalauras, lietuvių k. mokytoja ir teatro režisierė. KU 2004 m. menotyros magistras Mokytoja metodininkė, lietuvių k. 2008-12-29
Edita Miravičiūtė Mokytoja, 8m klasės auklėtoja, Metodinės grupės pirmininkė Lietuvių k. Aukštasis, KU 1995 m., bakalauras, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja bei mokyklinio teatro režisierė, VU 1998 m., lietuvių literatūros magistras Mokytoja metodininkė, lietuvių k., 2007-09-19 Vyresnioji mokytoja, meninis ugdymas (teatras) 2005-07-12
Laima Dromantaitė Mokytoja, 5d klasės auklėtoja
Lietuvių k. Aukštasis, KU 2011 m., filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2012 m. VU mokytojo kvalifikacija Mokytoja metodininkė lietuvių k., 2017-12-18 Mokytoja, lietuvių k. ir teatro dalykų, 2012-09-03
Ina Strižakienė Mokytoja, 5t klasės auklėtoja Rusų k. Aukštasis, ŠPI 1994 m. rusų kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė, rusų k. 2013-03-04
Svetlana Gerasimova Mokytoja Rusų k. Aukštasis, Vilniaus Kapsuko universitetas 1989 m. filologo rusų kalbos ir literatūros kvalifikacija, Pedagogų profesinės raidos centras, Perkvalifikavimo studijų skyrius 2001 m. anglų kalbos mokytoja
Rusų k. ir literatūros mokytoja, Anglų k. vyresnioji mokytoja 2003 m.
Gytė Norgilienė Mokytoja, Metodinės grupės pirmininkė Vokiečių k. Aukštasis, KU 1993 m, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė, KU 1999 m., edukologijos bakalauras ir vokiečių k. mokytoja; KU 2007, anglų k. mokytoja Mokytoja metodininkė, vokiečių k., 2004-06-18. Mokytoja, anglų k., 2009-08-31
Vilma Bergelienė Mokytoja, 7t klasės auklėtoja, Metodinės grupės pirmininkė Anglų k. Aukštasis, ŠPI 1993 m., bakalauras, pradinių klasių mokytoja, KU 2003 m. pradinių klasių anglų k. mokytoja, KU TSI 2006 anglų k. mokytoja bendrojo lavinimo mokykloje Mokytoja metodininkė anglų k., 2011-06-15 Vyresnioji mokytoja, pradinės klasės 2001-02-21
Inesa Petrėnienė Mokytoja, 8t klasės auklėtoja Anglų k. Aukštasis, 1999 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla., anglų k. mokytoja, KU 2007 m., edukologijos bakalauras Vyr. mokytoja, anglų k., 2008-01-02
Valerija Freitakaitė-Korzonienė Mokytoja Anglų k. Aukštasis, ŠU 2003 m., bakalauras anglų filologas, KU 2006 m., mokytojos profesinė kvalifikacija Vyresnioji mokytoja, anglų k., 2007-03-27
Lina Čebanienė Mokytoja, 8d klasės auklėtoja Anglų k. Aukštasis, KU 2003 m., vaikystės pedagogika ir anglų k. KU 2005 m., edukologijos magistras Vyresnioji mokytoja, anglų k., 2005-12-20
Giedrė Jocytė Mokytoja Anglų k. Aukštasis, KK 2004 m., anglų k. mokytoja. VPU 2006 m. bakalauras, anglų k. mokytoja Vyresnioji mokytoja, anglų k., 2010-06-16
Algimanta Liudaitė
Mokytoja, 5g klasės auklėtoja
Anglų k. Aukštasis KU, 2016 m., anglų filologijos bakalauras
 Mokytoja, anglų k., 2017-06-09
Saulė Likpetrienė Mokytoja, 6d klasės auklėtoja
Anglų k. Aukštasis, KU 1998 m. geografijos bakalauras; KU 2006 m. mokytojo profesinė kvalifikacija; KU 2010 m. filologijos bakalauras; KU 2015 m. baltų filologijos magistro laipsnis
Mokytoja, anglų k.
Agnė Ramonaitė Mokytoja, 6t klasės auklėtoja
Matematika Aukštasis, ŠU 2005 m., matematikos bakalauras, KU 2007 m. mokytojo profesinė kvalifikacija
Vyr. mokytoja, matematika, 2013-12-16
Asta Mockuvienė Mokytoja, 7d klasės auklėtoja Matematika Aukštasis, ŠPI 1993 m., matematikos ir fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė, matematika, 2007-03-27
Džiuljeta Lukoševičienė Mokytoja, metodinės grupės pirmininkė Matematika Aukštasis, VPU 2007 m. matematikos ir informatikos mokytoja Mokytoja metodininkė, matematika, 2011-06-15
Diana Tilvikaitė Mokytoja Matematika Aukštasis, ŠPI 1996 m., fizikos ir matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė, matematika, 2007-03-27
Ernestas Butikis Mokytojas Tikyba Aukštasis, KU 2008 m. bakalauras, religijos mokslų mokytojas Mokytojas, tikyba 2008-08-29
Antanina Viskintaitė Butikienė (nepagrindinė darbovietė) Mokytoja Tikyba Aukštasis, KU 2007 m. bakalauras, tikybos mokytoja Mokytoja, tikyba 2008-08-31
Gražina Jokšienė Mokytoja Etika Aukštasis, KU 1999 m., bakalauras, dramos, renginių režisierė ir etikos mokytoja Mokytoja metodininkė, etika, 2008-08-29
Ligita Varnelienė (nepagrindinė darbovietė)
Mokytoja Chemija Aukštasis, KU 2004 m., bakalauras, chemijos inžinerija; KU 2007 m. mokytojo profesinė kvalifikacija Vyresnioji mokytoja, chemija, 2013-06-18
Nijolė Kvaščevičienė Mokytoja, 8g klasės auklėtoja Istorija, pilietinės visuomenės pagrindai Aukštasis., VPI 1991 m., vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja Mokytoja metodininkė, istorija, 2013-06-12
Loreta Vaivadienė Mokytoja, 7a klasės auklėtoja Istorija, pilietinės visuomenės pagrindai Aukštasis, VVU 1984 m., istorikas, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytoja Mokytoja metodininkė, Istorija, 1998-05-05
Virginija Birenienė Mokytoja Fizika, žmogaus sauga Aukštasis, VVPI 1979 m., vidurinės mokyklos technikos disciplinų mokytojos kvalifikacija. 1997 m., Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla, pagrindinės ir vidurinės mokyklos vokiečių k. mokytoja Ekspertė, fizika 2011-06-15 Vyresnioji mokytoja, vokiečių k., 1999-05-18
Danutė Sebeckytė Mokytoja Informacinės technologijos Aukštasis, KU 2008 m. informatikos bakalauras. KU 2010 m. mokytojo profesinė kvalifikacija Mokytoja metodininkė, informatika, 2014-12-30
Ingrida Peskovienė Mokytoja, 6g klasės auklėtoja Informacinės technologijos Aukštasis, LMA 2001 m. menų (muzikos) bakalauras. KU 2003 m. mokytojo profesinė kvalifikacija, KU 2005 m. informatikos mokytoja Mokytoja metodininkė, informatika, 2015-06-11
Vilma Norvaišienė Mokytoja, 7g klasės auklėtoja Geografija Aukštasis, VU 1994 m., geografas, geografijos dėstytoja Mokytoja ekspertė, geografija, 2011-06-15
Rolandas Norvaišas (nepagrindinė darbovietė)
Mokytojas Geografija Aukštasis, VU 1994 m., geografas, KU 2012 m. bakalauras, dalyko didaktika Mokytojas metodininkas, geografija 2013-06-12
Auksė Dapkevičienė Mokytoja, Metodinės grupės pirmininkė

Gamta ir žmogus.

Biologija

Aukštasis, VU 1990 m., biologas, biologijos ir chemijos dėstytoja Mokytoja metodininkė, biologija, 2002-04-18
Virginija Damijonaitienė Mokytoja Dailė Aukštasis, VDI 1981 m., dekoratyvinės dailės (tekstilininko) dailininkas, VDA 2004 m., dailės pedagogas Vyresnioji mokytoja, dailė, 2003-06-19
Sigita Užporaitė Mokytoja, Metodinės grupės pirmininkė Muzika Aukštasis, Lietuvių muzikos akademija 1995 m., muzikos, muzikos pedagogikos bakalauras, KU 1997 m., muzikos pedagogikos magistras Mokytoja metodininkė, muzika, 2008-08-29
Emilija Raukienė Mokytoja Muzika Aukštasis, KU 2014 m. meno pedagogikos, muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei pedagogo profesinė kvalifikacija; KU 2016 m. meno pedagogikos magistras
Mokytoja, muzika
Rūta Grybaitė (nepagrindinė darbovietė) Mokytoja Muzika Aukštasis, KU 1996 m. vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojo bei choro dirigento kvalifikacija, KU 1998 m., muzikos pedagogikos magistras Vyresnioji mokytoja muzika, 1999-10-26
Asta Karbauskaitė Mokytoja, 8a klasės auklėtoja Technologijos Aukštasis, KU 2009 m., edukologijos bakalauras, KU 2012 m. mokytojo profesinė kvalifikacija Vyresnioji mokytoja, technologijos, 2016-12-29
Saulius Kavaliūnas Mokytojas, 7m klasės auklėtojas Technologijos Aukštasis, ŠPI 1993 m., pradinių klasių mokytojo, pagrindinės mokyklos darbų mokytojas Mokytojas metodininkas, technologijos, 2005-12-20
Audrius Česnelis (nepagrindinė darbovietė)
Mokytojas Technologijos Aukštasis, ŠPI, 1994 m., pradinio mokymo pedagogikos ir darbų mokytojas
Mokytojas ekspertas, technologijos, 2007-12-17
Deivyda Sakalauskaitė Mokytoja Technologijos Aukštasis, Vilniaus dailės akademija 2016 m., dailės ir keramikos bakalauras  Mokytoja
Rūta Malinovienė Mokytoja, 6m klasės auklėtoja, Metodinės grupės pirmininkė Kūno kultūra Aukštasis, KKI 1994 m., kūno kultūros dėstytoja, KU 2001 m., edukologija, magistras Mokytoja metodininkė, kūno kultūra, 2012-06-13
Kęstutis Šimkus Mokytojas Kūno kultūra Aukštasis, VKKI, 1978 m., fizinio auklėjimo mokytojas Mokytojas metodininkas, kūno kultūra, 1994-02-24
Sigita Derkintienė (vaduoja Kęstutį Šimkų jo ligos metu) Mokytoja Kūno kultūra Aukštasis, Lietuvos kūno kultūros akademija, 2003 m., sporto bakalauras; 2015 m. KU Daktaro mokslo laipsnis Mokytoja
Ilona Nagrodskytė Mokytoja Teatro dalykai Aukštasis, LMA 1996 m., teatro meno bakalauras; KTU 2011 m. mokytojo profesinė kvalifikacija
Vyresnioji mokytoja, teatrinis ugdymas, 2007-06-27
Karolis Makauskas Mokytojas, neformaliojo ugdymo organizatorius Teatro dalykai Aukštasis, KU 2005 m., teatro bakalauras, renginių režisierius. KU 2010 m. edukologijos magistras Metodininkas, teatrinis ugdymas, 2010-12-22
Rita Andriulionienė Mokytoja, 6a klasės auklėtoja
Lietuvių kalba, Drama Aukštasis, KU 1995 m., filologijos bakalauras, lietuvių k. ir literatūros mokytojas bei mokyklinio teatro režisierius Mokytoja metodininkė, teatrinis ugdymas 2010-12-22 Vyresnioji mokytoja, lietuvių k. 2003-06-19
Agnė Kazlauskienė Mokytoja, 1a
Pradinės klasės Aukštasis, ŠU 2012 m., edukologijos bakalauras ir mokytojo, auklėtojo kvalifikacija
Mokytoja, vyresnioji auklėtoja 2016-12-08
Jolanta Lekavičienė Mokytoja, 1c klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 1997 m., edukologijos bakalauras ir vaikų auklėtoja-pradžios mokyklos mokytoja. KU 1999 m., edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2006-03-21
Vida Baltušienė
Mokytoja, 1t klasė
Pradinės klasės Aukštasis, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1984 m. Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2003-12-17
Regina Kairienė Mokytoja, 1b klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1981 m., pradinių klasių mokytoja Mokytoja ekspertė, pradinės kl., 2013-06-14
Asta Masiulienė Mokytoja, 1m klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 2006 m. etikos mokytojo profesinė kvalifikacija,
KU 2006 m. edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija
Mokytoja, 2006-06-14
Virginija Kvedaravičienė Mokytoja, 2m
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1981 m., pradinių klasių mokytoja, KU 2004 m. edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2005-12-20
Loreta Jonikaitė (vaduoja Virginiją Kvedaravičienę jos ligos metu) Mokytoja, 2m
Pradinės klasės Aukštasis, KU 2004 m. edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, KU 2007 m. mokytojo profesinė kvalifijacija Vyresnioji mokytoja, anglų k.
Danutė Ruigytė Zakarauskienė Mokytoja, 2t klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 1998 m., edukologijos bakalauras ir vaikų auklėtoja-pradžios mokyklos mokytoja bei vaikų dailės mokytoja,KU 2000 m., edukologijos magistras, KU 2001 m., psichologijos bakalauras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2010-06-16
Inga Ambrazaitienė Mokytoja, 2c klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 2016 m. pradinio ugdymo pedagogikos bakalauras, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija Mokytoja
Eurika Kontarienė Mokytoja, 2d klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPU, 1990 m. pradinių klasių mokytojos, PTM grupių auklėtojos bei kūno kultūros mokytojos kvalifikacija Vyresnioji mokytoja, pradinės kl., 2001-03-02
Sigutė Piekienė Mokytoja, 2a klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1985 m., pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2004-03-30
Ieva Mikštienė Mokytoja, 2b klasė
Pradinės klasės Profesinis bakalauras, Klaipėdos valstybinė kolegija 2015 m., pradinis ugdymas ir mokytojo profesinė kvalifikacija Mokytoja
Žaneta Norvilaitė Mokytoja, 3c klasė
Pradinės klasės Aukštesnysis, Žemaitijos kolegija 2006 m. pagrindinės mokyklos dailės, darbų mokytojo kvalifikacija; Šiaulių universitetas 2014 m., pradinių klasių mokytojo kvalifikacija Mokytoja
Valerija Gaučytė Mokytoja, 3g klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1985 m. pradinių klasių mokytoja; KU 2002 m. anglų kalbos mokytoja pradinėse klasėse
Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2008-12-18
Skirma Endružytė Mokytoja, 3a klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1994 m., pradinių mokymo pedagogika; KU 1997 m., edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2005-05-29
Edita Teslenko Mokytoja, 3t klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1992 m., pradinių klasių mokytoja ŠPI 1995 m., edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2002-06-12
Vita Bagdžiūnienė Mokytoja, 3m klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 2004 m. edukologijos bakalauras, pradinių klasių ir psichologijos mokytojo kvalifikacija Mokytoja
Vaidilutė Tuleikienė Mokytoja, 4m klasė
Pradinės klasės Aukštasis, VVU 1983 m., biologė, biologijos ir chemijos dėstytoja, KU 2005 m., edukologijos magistras Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2005-12-20
Vaida Skublickienė Mokytoja, 4g klasė
Pradinės klasės Profesinis bakalauras, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2015 m. pradinis ugdymas ir mokytojo kvalifikacija
Mokytoja
Stanislava Šliogerienė Mokytoja, 4t klasė
Pradinės klasės Aukštasis, ŠPI 1980 m., pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė, pradinės kl, 2001-12-19
Rita Zupkutė Mokytoja, 4d klasė
Pradinės klasės Aukštasis, KU 1997 m., edukologijos bakalauras, pradinės mokyklos mokytoja Mokytoja metodininkė, pradinės kl., 2008-12-29
Audronė Žilinskytė Pailgintos dienos grupės pedagogė Aukštasis, KU 1997 m., edukologijos bakalauras ir vaikų auklėtoja-pradžios mokyklos mokytoja bei vaikų kūno kultūros mokytoja,KU 2000 m. Edukologijos magistras Vyresnioji mokytoja, pradinės kl., 2007-12-28
Jolita Ivanauskaitė Pailgintos dienos grupės pedagogė Aukštasis, KU 2017 m. pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei pedagogo profesinė kvalifikacija Mokytoja
Danutė Sungailienė Pailgintos dienos grupės pedagogė Profesinis bakalauras, Klaipėdos valstybinė kolegija 2010 m. edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis Mokytoja
Vaida Balčienė Pailgintos dienos grupės pedagogė Aukštasis, KU 1998 m. Edukologijos bakalauras ir vaikų auklėtoja-pradžios mokyklos mokytoja bei vaikų dailės mokytoja KU 2000 m. Edukologijos magistras Vyresnioji mokytoja, pradinės kl., 2006-03-21
Ilona Nagrodskytė Pailgintos dienos grupės pedagogė Aukštasis, LMA 1996 m., teatro meno bakalauras; KTU 2011 m. mokytojo profesinė kvalifikacija
Vyresnioji mokytoja, teatrinis ugdymas, 2007-06-27
Aurelija Maldutienė Pailgintos dienos grupės pedagogė Aukštasis, VKKF 1975 m., kultūros-švietimo darbuotojo saviveiklininko vadovo kvalifikacija, choro dirigentė, KU 2006 m. mokytojo profesinė kvalifikacija
Mokytoja metodininkė, muzika 2007-12-28
Ingrida Tammi-Leistrumienė Logopedė-spec. pedagogė Aukštasis, ŠU 2003 m., edukologijos bakalauras ir specialusis pedagogas, ŠU 2006 m., vadybos ir verslo administravimo magistras Vyresnioji logopedė 2009-06-16
Rasa Vaitkuvienė Logopedė-spec. pedagogė Aukštasis, ŠU 2003 m.
Eglė Kubiliūtė Socialinė pedagogė Aukštasis, VPU 1999 m., humanitarinių mokslų bakalauras, bendrojo lavinimo mokyklos vokiečių kalbos mokytoja,KU 2002 m., socialinio darbo magistras Metodininkė socialinė pedagogė 2010-06-16 vyresnioji vokiečių k., mokytoja, 2005-05-29
Giedrė Martinkienė Psichologė Aukštasis, VDU 2004 m., psichologijos bakalauras, VDU 2006 m., psichologijos magistras IV-os kategorijos psichologė, 2008-09-08
Jurgita Platūkienė (vaiko priežiūros atostogose) Akompaniatorė Aukštasis, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007 m., muzikos magistras Mokytoja
Žilvinas Gaubas (vaduoja Jurgitą Platūkienę) Akompaniatorius Aukštasis, KU, 1999 m., džiazo orkestro vadovo, orkestro solisto kvalifikacija Mokytoja
Monika Stankevičienė (vaiko priežiūros atostogose) Neformalus švietimas Choreografija Aukštasis, KU 2012 m. teatro bakalauras ir choreografo profesinė kvalifikacija KU 2014m. šokio magistro kvalifikacinis laipsnis
VDU 2016 m. pedagogo kvalifikacija
Mokytoja
Kamilė Ramonaitė (vaduoja Moniką Stankevičienę) Neformalus švietimas Choreografija Aukštasis, KU 2018 m. šokio magistro kvalifikacinis laipsnis
Mokytoja

KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOS

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS

SĄRAŠAS 2016-2017 M. M.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigybės pavadinimas

Regina Dautarienė

Aukštesnysis, VŠĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, 2012 m.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

Dalė Kikilienė

Aukštesnysis, Aukštesnioji kultūros mokykla, 1981 m., bibliotekininkė

Bibliotekininkė

Gintarė Žiguliova (vaiko priežiūros atostogose)

Aukštasis, Klaipėdos universitetas 2010 m.,
Informacijos ir komunikacijos bakalauras

Bibliotekininkė

Alma Sniežik (vaduoja Gintarę Žiguliovą)

Aukštasis

Bibliotekininkė, Mokytojo padėjėja

Zita Stankienė

Vidurinis

Raštinės administratorė

Julija Gorelik (vaiko priežiūros atostogose)

Aukštasis neuniversitetinis, Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, 2008 m., profesinis bakalauras, buhalteris

Dokumentų planavimo – koordinavimo specialistė

Daiva Andrulienė (vaduoja Juliją Gorelik)

Aukštasis neuniversitetinis, Klaipėdos valstybinė kolegija, 2011 m., profesinis bakalauras, buhalteris

Dokumentų planavimo – koordinavimo specialistė

Valdas Jankauskas

Aukštasis

Informacinių komunikacinių technologijų specialistas

Loreta Mikelkevičienė

Aukštasis

Mokytojo padėjėja

Danutė Sungailienė

Aukštasis neuniversitetinis

Mokytojo padėjėja

Sigitas Balkys

Klaipėdos 1-oji profesinė technikos mokykla, 1980 m., elektromonteris

Pastatų sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas

Darius Gečas

Aukštesnysis

Elektrikas

Almantas Grigutis

Aukštesnysis

Atsitiktinių darbų darbininkas

Apolinaras Šarkauskas

Vidurinis

Pastatų sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas

Alvyra Pikelienė

Spec.vidurinis

Kiemsargė

Vida Riaukienė

Aukštasis

Budėtoja

Janina Stankuvienė

Aukštesnysis

Budėtoja

Nijolė Stirbienė

Vidurinis

Valytoja

Rita Vaišutienė

Vidurinis

Valytoja

Emilija Bakstytė

Klaipėdos 1-oji profesinė mokykla, 1976 m., tarpmiestinių stočių elektromonterė

Valytoja

Danutė Kryževičienė

Vidurinis

Valytoja

Lina Čirkun

Vidurinis

Valytoja

Jolanta Sadauskienė

Vidurinis

Valytoja

Vanda Moisejenko

Vidurinis

Valytoja

Elena Pilvelienė

Vidurinis

Valytoja

Aldona Stankevičienė

Vidurinis

Valytoja