COMENIUS partnerysčių programa „Magiškas prisilietimas“

Puslapis atnaujintas: 2017-06-16

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas 

„The-ma: The Magic Touch“ (Magiškas prisilietimas)

 

Veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

Išsamesnę informaciją apie projekto rezultatus galite rasti šiuo adresu:

http://themagictouchlt.blogas.lt/

Projektas „The Magic Touch“ („Magiškas prisilietimas“) siekia sukurti stebuklinę pasaką, kurios bendraautoriai būtų septynių projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai. Vėliau sukurta pasaka bus inscenizuota.

Pirmiausia kiekviena šalis burtų keliu išsiaiškina, kurią istorijos dalį ji rašys (pradžią, viduriniąsias dalis ar pabaigą). Parašius istoriją, ji bus inscenizuota. Visas pasakos vaidinimas bus atliekamas paskutiniojo susitikimo metu. Rašant savo istorijos dalį, mokiniai galės naudoti savo tradicinių liaudies pasakų ar mitų elementus. Septynių darbo susitikimų metu ir po jų mokiniai sužinos ir dalinsis patirtimi apie kostiumų bei kaukių gamybą, vaidinimą, garso ir muzikos kūrimą bei scenografiją.

Projektas siekia socialinės Europos paauglių integracijos, kuri bus pasiekta jiems bendradarbiaujant, pasakos scenarijaus rašymo metu. Mokiniai turės galimybę kartu dirbti ir vaidinti, pažinti kitas kultūras bei mintis, atsikratyti dėl kitų kultūrų nepažinimo atsiradusių išankstinių nuostatų. Literatūra, kuri bus pažinta dar prieš pradedant rašyti savo stebuklinę pasaką, turės nacionalinių kultūrinių kiekvienos šalies-partnerės tradicijų, tokiu būdu mokiniai ir mokytojai bus įgalinti suprasti, išmokti gerbti ir integruoti skirtingas tradicijas į šį daugiakultūrinį Europos Comenius projektą.

Šis projektas taip pat siekia skatinti mokinių kūrybingumą septyniose dalyvaujančiose Europos mokyklose. Drauge dirbdami darbo susitikimų metu ar interneto pagalba mokiniai išmoks rašyti pasaką, pritaikyti scenarijų, sukurti muziką, kurti scenografiją, kurti kaukes ir vaidinti pagal sukurtą scenarijų. Du metus truksiančio bendradarbiavimo metu mokiniai turės galimybę gyventi užsienio partnerių šeimose, matys kasdieninį gyvenimą iš arti ir taip dar geriau pažins skirtingas kultūras. Nuo pat pradinio pasakos kūrimo etapo mokiniai artimai bendraus vieni su kitais video konferencijų bei internetinių pokalbių pagalba.

Projekto tikslas – tarpkultūrinis bendradarbiavimas, vyksiantis aštuoniais etapais. Šis bendradarbiavimas bus užtikrintas kiekvienos mokyklos prisiimta atsakomybe už tam tikrą užduotį.

  1. Pirmojoje darbo grupėje Lenkijoje bus pasikeičiama tautinėmis pasakomis. Bus ištraukti burtai, kurią pasakos dalį kurs kiekviena šalis.
  2. Po pirmosios darbo grupės bus kuriama nauja stebuklinė pasaka pagal ištrauktą šalių eiliškumą. Be to, mokiniai naudosis Twinspace blogu tam, kad drauge rašytų savo dalis ir tęstų bendravimą.
  3. Antrojoje darbo grupėje Kipre bus atliekamas pirminis sukurtos pasakos vaidinimas, siekiant suteikti mokiniams pajusti pirmąjį vaidinimo scenoje įspūdį.
  4. Darbo susitikimo Lietuvoje metu mokytojai dalinsis patirtimi apie kaukių ir kostiumų gamybą.
  5. Ketvirtame susitikime Alandų salose dramos mokytojai tęs Kipre pradėtą vaidinimo kursą, grupė įvertins, kiek toli jie yra pažengę.
  6. Penktas darbo susitikimas Turkijoje bus skirtas scenografijai, mokiniai pasikeis technologinėmis žiniomis ir patarimais. Bus sukurta baigiamojo vaidinimo scenografija.
  7. Septintame darbo susitikime Vokietijoje bus kuriama muzika bei garso efektai. Turėdama ilgametes muzikos mokyklos tradicijas, Vokietijos mokykla dalinsis žiniomis apie muzikos kūrimą, bus sujungti skirtingi muzikiniai stiliai siekiant sukurti muzikinį finalinio vaidinimo foną.
  8. Paskutinio susitikimo metu Italijoje bus atliekamas finalinis vaidinimas, kuris apjungs dviejų metų bendradarbiavimą. Video konferencijos būdu jis bus transliuojamas visų dalyvių aktų salėse.

The proposed project called “THE MAGIC TOUCH” envisages a FAIRY TALE, COMMONLY WRITTEN BY THE STUDENTS OF THE SEVEN PARTNERSCHOOLS and commonly PUT ON STAGE as well. Firstly every partner has to DRAW A RAFFLE allocating which part of the story he will have to write (e.g. beginning, middle parts, ending). Then each partner will WRITE his respective part of the script. After having put together the different parts of the fairy tale, the schools will then PERFORM the play on stage. The entire play is to be performed by all at the last meeting. Since the pupils taking part in the project are free to decide on the plot, they will be able to use elements and fables from traditional folk tales in order to CREATE their own story. In seven workshops and beyond, Students will benefit from sharing the experience of costume and mask making, performing, sound and music production and scenography. Given that most fairy tales have “evil and good” explained in them, we expect in our fairy tale to defeat the evil for the good element to prevail. The suggested project is aiming at SOCIAL INTEGRATION of European teenagers through CREATIVE DRAMA WRITING using collaborative methods and through LITERATURE. Through creative drama students will be offered the chance, while working and acting together, to be sensitized in other cultures and ideas and helped to overcome any concerns, preconceived ideas and even prejudices due to lack of knowledge and understanding of each other’s culture. Literature to be studied before writing their own FAIRY TALE will come from the long held cultural traditions of each partner, thus enabling students and teachers to UNDERSTAND, learn to RESPECT and INTEGRATE the different traditions in the multicultural character of their European Comenius Project.


Šalių partnerių mokyklų internetinių svetainių nuorodos:

Germany            http://www.canisiusschule-ahaus.de/neues-projekt/index.html

Aland Islands     http://www.ghs.ax

Cyprus               http://esthemagictouch.wordpress.com/

Italy                    http://www.liceokepleroroma.it/attivita/comenius.htm

Turkey               http://cemilmericsbl.k12.tr/indexa.asp

 

Anglišką istorijos versiją galite skaityti internete adresu:
http://www.themagictouchcomenius.blog

Sukurta uždara Facebook‘o grupė „The Magic Touch“. Internetinė nuoroda: http://www.facebook.com/groups/212677965464933/

Daugiau informacijos apie Comenius mokyklų partnerysčių programą:
http://www.smpf.lt/comenius


COMENIUS Lenkijoje 2011 09 21-25

Susitikimo Lenkijoje metu buvo susipažinta su vietine kultūra, organizuotos ekskursijos po šio regiono žymiausias vietas: druskų gydyklų miestelį miestelį Ciechocinek, Torūnės miesto senamiestis ir kt. Projektinės veiklos metu vyko darbas grupėse, mokiniai iš skirtingų šalių pristatė žymiausias savo šalių pasakas. Išskyrė pagrindines sąsajas bei skirtumus, buvo gilintasi į pasakos bei istorijos rašymo, kūrimo struktūrą. Vadovų susitikimų metų aptartos bei patvirtintos projekto veiklos taisyklės, pagrindiniai darbo bei bendradarbiavimo principai. Susitikimo pabaigoje įvyko loterija, kurioje paaiškėjo istorijos kūrimo eiliškumas.

COMENIUS Kipre 2012 01 13-19

Susitikimo Kipre metu taip pat buvo susipažįstama su vietine kultūra, Kipro šalies istorija, organizuotos išvykos į sostinę Nicosia, aplankytas Antikos laikų amfiteatras. Projektinės veiklos metu buvo siekiama susipažinti su aktorinio meno bei charakterio kūrimo pagrindais, pasitelkiant ne tik teatrinio meno, bet ir dailės bei muzikinės raiškos priemones. Buvo gilintasi į jau sukurtos Comenius pasakiškos istorijos pagrindinių personažų charakteristikas. Vadovų susitikimų metu aptarti tolimesni projekto raidos etapai, pagrindiniai sukurtos istorijos inscenizavimo principai. Patvirtintas projekto “The Magic Touch” logotipas.

COMENIUS Lietuvoje 2012 09 21-25

Trečiasis susitikimas buvo organizuotas Lietuvoje – Klaipėdoje, Simono Dacho progimnazijoje. Visas dėmesys buvo skiriamas kūrybinėms dirbtuvėms, kurių metu gaminome kaukes bei kostiumus. Organizavome šventinį koncertą, diskoteką bei teatralizuotą ekskursiją į Klaipėdos senamiestį. Svečiams ypač patiko kelią rodęs ir gražiausius mūsų miesto kampelius pristatęs originalusis gidas – Mokyklapėdis. Taip pat lydėjome savo bendraminčius į Kuršių Neriją, kurios gamta visus kerėte pakerėjo. Džiaugiamės, kad mūsų mokinių tėvai labai aktyviai įsitraukė į projekto veiklą ir parodė, kad yra iniciatyvūs Europos piliečiai. Štai klasės auklėtojos Eugenijos Valauskienės pastebėjimas: ,,Esame dėkingi tėvams už rūpestį, atsakingumą, už išmonę pristatant mūsų nacionalinius patiekalus. Jų entuziazmas buvo puikus pavyzdys jų pačių vaikams”. Šįkart mes nėrėmės iš kailio, kad iš Lietuvos uostamiesčio „Comenius“ dalyviai parsivežtų kuo geresnius, šviesesnius įspūdžius.

COMENIUS Alandų salose

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje jau antrus metus tęsiasi daugiašalis Comenius mokyklų mainų programos projektas „Magiškas prisilietimas“ (The Magic Touch). Šių metų spalio 18-24 dienomis vyko projekto susitikimas Alandų salose (Suomija). Susitikime dalyvavo net 7 šalių atstovai iš visos Europos. Lietuvą atstovavo mokiniai iš 8t klasės G. Razutytė, U. Kiesaitė, E. Kunsmonas bei mokytojai K.Makauskas ir E. Valauskienė. Projekto pagrindinis tikslas: Europos šalių paauglių tarpusavio bendradarbiavimas, kuriant pasaką. Ji jau sukurta, parašytas scenarijus, apgalvotos kaukės. Laukia dar trys kelionės: į Turkiją, Vokietiją ir Italiją. Romoje balandžio mėnesį dienos šviesą išvys unikali premjera. Ją bus galima pamatyti visų šalių Comenius grupių mokiniams bei visiems besidomintiems šiuo projektu. Spektaklis bus filmuojamas ir interneto pagalba gyvai transliuojamas į skirtingas Europos šalis. Laukia intensyvus bei įdomus darbas, o kol kas norime pasidalinti įspūdžiais iš susitikimo Alandų salose šioje galerijoje.

 

COMENIUS Turkijoje

Apie Turkiją

Jūsų dėmesiui dar vienas pranešimas apie Comenius projektą „Magiškas prisilietimas“.

Šių metų lapkričio 7-12 dienomis vyko minėto projekto susitikimas Turkijoje. Kaip ir visuomet, taip ir šįkart dalyvavo atstovai iš 7 šalių: Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Alandų salų (Suomija), Italijos, Kipro bei Turkijos. Šį sykį Lietuvą (Klaipėdą ir Simono Dacho progimnaziją) atstovavo ir į tolimąją Turkiją vyko šie 8t klasės mokiniai: Laura Intaitė, Viktorija Pikelytė, Aušrinė Skliuderytė, Kotryna Urnikytė, Manvydas Klumbys bei teatro mokytojas Karolis Makauskas (projekto Lietuvoje vadovas) ir lietuvių kalbos mokytoja Edita Miravičiūtė.

Apsistojome Turkijos mieste Sakarya. Mokiniai gyveno šeimose. Šįkart lietuvaičiams buvo ypač įdomu, nes Turkija – visai kitas pasaulis, kitas tikėjimas, kitokios tradicijos bei papročiai… Pirmasis renginys vyko mokykloje, kur turėjome progą pasiklausyti gyvai atliekamos turkų liaudies muzikos. Vėliau tęsėsi intensyvūs projekto užsiėmimai: pjesės skaitymai, scenos, kurioje vyks spektaklis, maketo gamyba, kuriamos bei aptarinėjamos scenografijos detalės, rūbai ir panašūs dalykai. Mokiniai kasdien dalyvaudavo keliose kūrybinėse dirbtuvėse, o mokytojų komanda nuolat diskutuodavo apie būsimo (finalinio) spektaklio Romoje (Italija) scenas, detales bei sujungimus. Ypač daug dėmesio šįkart buvo skiriama scenografijai.

Be Sakarijos, kurioje gyvenome, dar aplankėme jaukų bei autentišką miestelį kalnuose – Taraklį ir didžiausią Turkijos miestą – Stambulą. Visi džiaugėmės galimybe susipažinti su tokiais pasaulinio garso kultūros objektais kaip Bazilikos cisterna (arba įspūdingoji vandens saugykla), Mėlynoji mečetė bei Sofijos soboras (tai vienas didingiausių statinių architektūros istorijoje). Spėjome užsukti ir į triukšmingąjį turgų – ten patyrėme, ką reiškia azijietiškas šurmulys bei garsai.

Liūdna buvo atsisveikinti su nuoširdžiaisiais Sakarijos gyventojais, projekto dalyviais. Kai kurių akyse net ašaros sužibo. Vadinasi, buvo gera, buvo verta…

Daugiašalė Comenius mokyklų mainų programa – tai galimybė keliauti, bendrauti, pažinti kitokią kultūrą ir jos žmones. Dėkingi ir laimingi grįžome į Lietuvėlę, į Klaipėdą, labai pasiilgę artimųjų, lietuviško maisto, ir savojo, tokio pažįstamo pasaulio.

Tiesa, kito susitikimo (Vokietijoje) tikslas – sukurti projekto spektaklio muziką. Mokiniai išbandys savo jėgas, tapdami jaunaisiais kompozitoriais. Gal sužibės nauji talentai?

Sėkmės ir geros nuotaikos, vykstantiems į Vokietiją! Lauksime įspūdžių!!!

Comenius susitikimo Turkijoje galeriją galite peržiūrėti čia.

 

COMENIUS susitikimas Vokietijoje

2013 metais savo veiklą tęsia Comenius daugiašalis mokyklų mainų projektas „The Magic Touch“ („Magiškas prisilietimas“). Sausio 16–20 dienomis įvyko šeštasis septynių Europos šalių susitikimas Vokietijoje, Ahauso mieste.

Kūrybinių dirbtuvių metu buvo gilinamasi į spektaklio muzikos bei garsų kūrimo galimybes, panaudojant šiuolaikines IT technologijas. Oficialiame priėmime pas miesto vadovą susipažinome su Ahauso istorija. Senovinėje pilyje klausėmės klasikos koncerto. Turėjome galimybę aplankyti Miunsterį, įžymų savo universitetu bei organizuotu dviračių eismu. Ekskursijų dieną viešėjome Kelne, į kurį galėjome pažvelgti iš didžiausios Europoje Kelno katedros bokšto.

Liko paskutinė svarbiausia kelionė į Romą, kurioje dienos šviesą išvys 7 Europos šalių jaunimo kurtas bendras spektaklis. Jo premjerą, gyvai transliuojamą internetu, bus galima pamatyti balandžio 12 dieną 10 val. Lietuvos laiku.

Norėdami išsamiau susipažinti su Comenius projekto dalyvių įspūdžiais Vokietijoje bei peržvelgti nuotraukų galeriją, spauskite čia.

„Magiško prisilietimo“ baigiamasis spektaklis

„Comenius“ daugiašalės mokyklų partnerystės projektas ,,Magiškas prisilietimas“ – tai dvejų metų teatrinis projektas, kurio pagrindinis tikslas – socialinė Europos paauglių integracija. Projektas „Magiškas prisilietimas“ nuo pat pradžių siekė vystyti septynių Europos šalių (Italijos, Kipro, Vokietijos, Turkijos, Lenkijos, Suomijos ir Lietuvos) mokinių kūrybingumą, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą.
Baigiamasis „Comenius“ daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Magiškas prisilietimas“ dvejų metų bendradarbiavimo renginys – bendras spektaklis Italijos sostinėje Romoje. Į baigiamąjį renginį keliavo ir mūsų mokyklos komanda, vadovaujama teatro mokytojo Karolio Makausko. Nuo pirmadienio vyko bendros visų septynių mokyklų teatro trupių repeticijos. Bendras spektaklis parodytas 2013 m. balandžio 12 dieną. Jis buvo filmuojamas ir internetu gyvai transliuojamas įvairiose Europos šalyse. Mūsų progimnazijos mokiniai ir mokytojai internetu transliuojamą spektaklį stebėjo mokyklos teatro klasėje.

Pagrindinis „Comenius“ daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Magiškas prisilietimas“ dvejų metų bendradarbiavimo rezultatas – bendras spektaklis Italijos sostinėje Romoje. Spektaklis parodytas 2013 m. balandžio 12 dieną.

http://www.youtube.com/watch?v=8gvLD3rnUbI

Spektaklis buvo filmuojamas ir internetu gyvai transliuojamas įvairiose Europos šalyse. Mūsų progimnazijos mokiniai ir mokytojai internetu transliuojamą spektaklį stebėjo mokyklos teatro klasėje (operatorius ir montažo autorius Manvydas Klumbys):

http://www.youtube.com/watch?v=jhuNVHz8×38

Už filmavimą ir tiesioginę transliaciją buvo atsakingi Romos kinematografijos mokyklos studentai, kurie taip pat sukūrė ir pasiruošimo spektakliui video pristatymą.

http://www.youtube.com/watch?v=SXcwucB_LpI

 

Paroda COMENIUS „MAGIŠKO PRISILIETIMO” DIENORAŠČIO AKIMIRKOS

2013 05 13 – 2013 09 15

Comenius grupės nariai po baigiamojo spektaklio Romoje dar kartą prisiminė giliausiai įstrigusius kelionių įspūdžius, kuriuos aprašė. Taip gimė Magiško prisilietimo lietuvių grupės dienoraštis. Jo ištraukos buvo panaudotos rezultatų ir kelionių akimirkų parodoje, kuri buvo eksponuojama S. Dacho progimnazijos I a. foje.

  

 

COMENIUS DIENOS 2013: EUROPA TAVO KLASĖJE!

Norėdami, kad apie projektą sužinotų kuo daugiau žmonių, dalyvavome Švietimo mainų paramos fondo (http://www.smpf.lt/) organizuotame renginyje  COMENIUS DIENOS 2013: EUROPA TAVO KLASĖJE! Comenius dienų Foto konkurse. Laimėta III vieta! 3. comenius foto konkursas

http://www.smpf.lt/lt/programos/comenius/comenius_dienos_2013_europa_tavo_klaseje

Apie mus spaudoje:

http://www.smpf.lt/lt/projektu_dalyviu_ispudziai/magisko_prisilietimo_paliesti

http://esthemagictouch.wordpress.com/2012/11/11/trip-to-lithuania-by-ioanna-droussiotou/

http://www.smpf.lt/lt/projektu_dalyviu_ispudziai/apie_comenius_daugiasales_mokyklu_partnerystes_projekta_magiskas_prisilietimas

http://www.kulturpolis.lt/main.php/id/614/lang/1/nID/11348

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/magiskasis-prisilietimas-sujungs-septynias-salis-950382/

http://kauno.diena.lt/naujienos/miesto-pulsas/magiskas-prisilietimas-sujunge-septynias-salis-foto-204657#.UjdW_8Y72dk

http://www.ve.lt/naujienos/jaunimas/jaunimo-ekspresas/svecius-po-senamiesti-vedziojo-mokyklapedis-707601/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/i-senamiesti-pakvies-mokyklapedis-706867/

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-svecius-i-senamiesti-pakvies-mokyklapedis-56-205270

 

Projekto vadovas: Makauskas Karolis

Projekto darbo grupė: Šulčienė Daiva, Šedbaraitė Monika, Miravičiūtė Edita, Andriulionienė Rita, Valauskienė Eugenija, Hagė Rasa

Projekte dalyvavę mokiniai: Černiūtė Gabija, Dovydaitytė Kornelija, Gaurilovaitė Reda, Holcmann Simonas, Intaitė Laura, Jokūbauskaitė Roberta, Jurgutis Džiugas, Kelpšaitė Simonija, Kiesaitė Urtė, Kiškėnas Lukas, Klaunauskas Julius, Klumbys Manvydas, Kunsmonas Edvinas, Lukošaitytė Samanta, Miravičius Dainius, Matutytė Patricija, Pikelytė Viktorija, Piktuižis Paulius, Razutytė Gabrielė, Regesaitė Patricija, Skliuderytė Aušrinė, Skrodenytė Ugnė, Umbražūnas Gilbertas, Urnikytė Kotryna

Veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.