Konsultacijos

Puslapis atnaujintas: 2020-09-18

5–8 klasių mokiniai pagal  tvarkaraštį gali dalyvauti matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijose.

Konsultacijose, skirtose aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui, gali dalyvauti mokiniai, siekiantys aukštesnių rezultatų, norintys sudėtingesnių, įdomesnių dalyko užduočių.

Konsultacijose, skirtose mokymo(si) pagalbai teikti, dalyvauja mokiniai, norintys išsiaiškinti nesuprantamą temą, įtvirtinti rašymo, matematikos įgūdžius.

ILGALAIKIŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

KONSULTACIJAMOKYTOJASLAIKASPASTABOS
Matematika. Konsultacija mokymosi pagalbai teiktiAsta MockuvienėKetvirtadienis, 15.25–16.10224 kabinetas
Matematika. Konsultacija mokymosi pagalbai teiktiAsta MockuvienėKetvirtadienis, 16.20–17.05Nuotolinė
Matematika. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymasDiana TilvikaitėPirmadienis, 15.25–16.10420 kabinetas
Matematika. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymasDiana TilvikaitėKetvirtadienis, 16.00–16.45Nuotolinė
Lietuvių kalba. Konsultacija mokymosi pagalbai teiktiDaiva ŠulcienėTrečiadienis, 16.00–16.45Nuotolinė
Lietuvių kalba. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymasLaima DromantaitėTrečiadienis, 15.25–16.10405 kabinetas

Nuotolinėje konsultacijoje galima dalyvauti, prisijungus Google Meet platformoje paskirtu laiku.