Tau svarbu

Puslapis atnaujintas: 2017-09-27

Mokyklos garbė

Mokykla didžiuojasi Tavimi ir tikisi, kad jos vardą garsinsi savo elgesiu, mokslo pasiekimais ir atstovausi Mokyklai konkursuose, varžybose, olimpiadose.

Tavo pareiga

Svarbiausia pareiga – mokytis pačiam ir netrukdyti mokytis kitiems. Tai Tau pavyks, jei nevėluosi į pamokas (I skambutis skamba mokiniams, II – mokytojui); pamokoje Tau netrukdys mobilusis telefonas ir kiti nereikalingi daiktai.

Tu – mokyklos bendruomenės narys

Pagal Tavo elgesį vertinama Mokykla, todėl būk mandagus, nepamiršk, ko išmokai šeimoje ir mokykloje. Gerbk žmones ir jų darbą: nešiukšlink, saugok mokyklos aplinką, baldus, želdinius. Jei netyčia sugadinai ar praradai Mokyklos turtą, pasisakyk klasės auklėtojui, kuris padės išspręsti problemą.

Mokykloje privaloma dėvėti mokyklinę uniformą. Paltą ar striukę palik Tau skirtoje spintelėje.

Pagalba Tau. Dorai elkis pats ir nebūk abejingas kitiems: pastebėjęs netinkamą elgesį, pranešk suaugusiems. Visada gali kreiptis pagalbos į mokyklos darbuotojus: psichologę Giedrę (318 kab.), socialinę pedagogę Eglę (408 kab.), sveikatos priežiūros specialistę Neringą (211 kab.), direktoriaus pavaduotojas Daivą (215 kab.), Vaidą (213 kab.), Redą (210 kab.), Zitą (212 kab.).

Olweus patyčių prevencijos programa

mokykloje vykdoma nuo 2008 m. Jau tris kartus (2012, 2014 ir 2016 m.) mokykla tapo sertifikuota Olweus mokykla.

Mūsų tikslas – pasiekti, kad mokiniai galėtų pasakyti – Mūsų mokykloje nesityčiojama“.

Programa veiksminga:

programos veiksmingumą patvirtina kiekvieną rudenį vykdomos moksleivių patyčių anketinės apklausos analizė, rodanti žymų patyčių atvejų mokykloje mažėjimą. Palyginus 2014 ir 2015 metus mokykloje patyčių atvejų sumažėjo 23,6 %. O nuo programos pradžios 2008 m. patyčių atvejų, sumažėjo 57,6 %. Mokiniai pastebi, kad suaugusieji stengiasi sustabdyti patyčias mokykloje ir patys tampa vis atviresni, stengiasi pasipasakoti apie patiriamas patyčias suaugusiems namuose, mokykloje bei savo bendraamžiams. Vis daugiau mokinių nelieka abejingi, kai pastebi patyčių atvejus ir žino kaip reikia reaguoti.

Keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

  • 1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;Olweus2
  • 2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
  • 3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
  • 4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Jei Tu patiri ar pastebi patyčias – nelik abejingas, netylėkkreipkis į auklėtojus, mokytojus ar kitus suaugusius mokykloje, pasikalbėk su tėvais, parašyk į Tamo dienyne esančią Laiškų dėžutę (Tamo – pranešimai – naujas – mokyklos vadovybė – laiškų dėžutė). Laišką skaitys tik mokyklos psichologė ar socialinė pedagogė ir suteiks pagalbą.