Pasiekimai

Puslapis atnaujintas: 2018-02-26

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai

Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas

2017 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo testų rezultatai

2017 m. Simono Dacho progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinime. Ketvirtokai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo, šeštokai – skaitymo, rašymo ir matematikos, aštuntokai – skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų ir gamtos mokslų testus. Antrokai atliko diagnostinius skaitymo, rašymo ir matematikos testus.

Mūsų mokyklos mokinių rezultatai: 2 klasių, 4 klasių, 6 klasių, 8 klasių