Pasiekimai

Puslapis atnaujintas: 2020-06-30

2019–2020 mokslo metų 5–8 klasių metiniai rezultatai

2019–2020 mokslo metų I pusmečio 5–8 klasių mokymosi rezultatai

2019 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo testų rezultatai

2019 m. Simono Dacho progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinime. Ketvirtokai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo, šeštokai – skaitymo, rašymo ir matematikos mokslų testus. Antrokai atliko diagnostinius skaitymo, rašymo ir matematikos testus. Aštuntokai atliko bandomuosius elektroninius matematikos ir gamtos mokslų testus.

Mūsų mokyklos mokinių rezultatai: 2 klasių, 4 klasių, 6 klasių, 8 klasių

2018–2019 m. m. 5–8 klasių mokinių ugdymo(si) rezultatai

2018 M. NACIONALINIO 3, 4 KLASIŲ MOKINIŲ LOGINIO MĄSTYMO IR PROBLEMŲ SPRENDIMO KONKURSO REZULTATŲ ATASKAITA

2018 M. NACIONALINIO MATEMATINIO IR GAMTAMOKSLINIO RAŠTINGUMO KONKURSO REZULTATŲ ATASKAITA (8 kl.)

2019 M. IEA TIMSS 8 KLASĖS PAGRINDINIO TYRIMO KOMPIUTERINIO TESTAVIMO REZULTATAI 8 KLASĖ

2020 M. NACIONALINIO KRITINIO MĄSTYMO IR PROBLEMŲ SPRENDIMO KONKURSO REZULTATŲ ATASKAITA (3–4 klasės)

2020 M. NACIONALINIO KRITINIO MĄSTYMO IR PROBLEMŲ SPRENDIMO KONKURSO REZULTATŲ ATASKAITA (5–7 klasės)