Pasiekimai

Puslapis atnaujintas: 2017-06-12

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai

Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas

2016–2017 m. pradinių klasių mokinių I pusmečio ugdymo(si) rezultatai

2016–2017 m. 5–8 klasių mokinių I pusmečio ugdymo(si) rezultatai

2016–2017 m. 5–8 klasių mokinių ugdymosi pasiekimų apžvalga

2017 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo testų rezultatai

2017 m. Simono Dacho progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinime. Ketvirtokai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo, šeštokai – skaitymo, rašymo ir matematikos, aštuntokai – skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų ir gamtos mokslų testus. Antrokai atliko diagnostinius skaitymo, rašymo ir matematikos testus.

Mūsų mokyklos mokinių rezultatai: 2 klasių, 4 klasių, 6 klasių, 8 klasių