Pasiekimai

Puslapis atnaujintas: 2019-09-09

2018 M. NACIONALINIO 3, 4 KLASIŲ MOKINIŲ LOGINIO MĄSTYMO IR PROBLEMŲ SPRENDIMO KONKURSO REZULTATŲ ATASKAITA

2018 M. NACIONALINIO MATEMATINIO IR GAMTAMOKSLINIO RAŠTINGUMO KONKURSO REZULTATŲ ATASKAITA (8 kl.)

2019 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo testų rezultatai

2019 m. Simono Dacho progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinime. Ketvirtokai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo, šeštokai – skaitymo, rašymo ir matematikos mokslų testus. Antrokai atliko diagnostinius skaitymo, rašymo ir matematikos testus. Aštuntokai atliko bandomuosius elektroninius matematikos ir gamtos mokslų testus.

Mūsų mokyklos mokinių rezultatai: 2 klasių, 4 klasių, 6 klasių, 8 klasių

2018–2019 m. m. 5–8 klasių mokinių ugdymo(si) rezultatai