Darbuotojų atlyginimai

Puslapis atnaujintas: 2017-10-14

VIDUTINIO MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2017 m. spalio 13 d.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

Nr.     2017 m. II ketvirtis 2017 m. III ketvirtis
1 Bibliotekininkas 1,00 648,87 609,43
2 Bibliotekos vedėjas 1,00 533,75 533,75
3 Budėtojas 3,00 380,00 380,00
4 Darbininkas 1,80 380,00 380,00
5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3,00 1220,00 1161,45
6 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 625,62 750,29
7 Direktorius 1,00 1678,23 1678,23
8 Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas 0,50 411,08 411,08
9 Elektrikas 0,50 443,70 443,70
10 Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1,00 501,12 501,12
11 Kiemsargis 1,00 380,00 380,00
12 Logopedas 2,00 682,52 604,87
13 Mokytojas 21,00 495,06 559,85
14 Mokytojas ekspertas 5,00 1015,61 1031,95
15 Mokytojas metodininkas 40,00 802,83 780,00
16 Pailgintos dienos grupės auklėtoja 4,16 557,74 612,38
17 Psichologas 1,00 638,58 635,54
18 Raštinės administratorius 1,00 486,77 486,77
19 Neformaliojo ugdymo organizatorius 1,00 1191,47 1191,47
20 Rūbininkas-budėtojas 2,00 380,00 380,00
21 Socialinis pedagogas 1,00 834,55 831,29
22 Dokumentų koordinavimo specialistė 1,00 601,27 631,88
23 Specialusis pedagogas 1,50 579,88 621,43
24 Valytojas 9,50 380,00 380,00
25 Vyresnysis mokytojas 11,00 628,94 627,66
26 Mokytojo padejėjas 1,00 588,18 576,83