Darbuotojų atlyginimai

Puslapis atnaujintas: 2018-01-10

VIDUTINIO MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2017 m. sausio 9 d.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
2017 m. III ketvirtis 2017 m. IV ketvirtis
1 Akomponuotojas 1,00 578,12 578,12
2 Mokytojo padėjėjas 1,00 576,83 576,83
3 Bibliotekininkas 0,50 609,43 613,35
4 Bibliotekos vedėjas 1,00 533,75 533,75
5 Budėtojas 2,00 380,00 380,00
6 Darbininkas 1,80 380,00 380,00
7 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3,00 1161,45 1161,45
8 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 750,29 999,63
9 Direktorius 1,00 1678,23 1678,23
10 Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas 0,50 411,08 411,08
11 Vyresnysis mokytojas 11,00 627,66 869,45
12 Elektrikas 0,50 443,70 443,70
13 Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1,00 501,12 501,12
14 Kiemsargis 1,00 380,00 380,00
15 Logopedas 2,00 604,87 604,87
16 Mokytojas 22,00 559,85 681,01
17 Mokytojas ekspertas 5,00 1031,95 1129,92
18 Mokytojas metodininkas 38,00 780 997,71
19 Pailgintos dienos grupės auklėtoja 4,16 612,38 612,38
20 Psichologas 1,00 635,54 635,54
21 Raštinės administratorius 1,00 486,77 486,77
22 Neformaliojo ugdymo organizatorius 1,00 1191,47 1191,47
23 Rūbininkas-budėtojas 2,00 380,00 380,00
24 Socialinis pedagogas 1,00 831,29 831,29
25 Dokumentų koordinavimo specialistė 1,00 631,88 702,09
26 Specialusis pedagogas 1,50 621,43 621,43
27 Valytojas 9,50 380,00 380,00