Darbuotojų atlyginimai

Puslapis atnaujintas: 2017-04-13

VIDUTINIO MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2016 m.balandžio 13 d.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Nr.     2016 m. IV ketvirtis 2017 m. I ketvirtis
1 Bibliotekininkas 0,50 608,82 617,68
2 Bibliotekos vedėjas 1,00 532,5 252,00
3 Budėtojas 2,00 381,42 380,00
4 Darbininkas 1,00 381,42 380,00
5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3,50 1173,09 1220,00
6 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 568,00 677,79
7 Direktorius 1,00 1538,57 1678,23
8 Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas 1,00 380 394,46
9 Elektrikas 0,65 381,42 380,00
10 Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 1,00 498,85 482,51
11 Kiemsargis 1,00 381,42 380,00
12 Logopedas 1,50 674,86 682,52
13 Mokytojas 19,00 545,75 492,89
14 Mokytojas ekspertas 5,00 1212,89 998,09
15 Mokytojas metodininkas 44,00 933,33 794,00
16 Pailgintos dienos grupės auklėtoja 4,44 572,31 532,64
17 Psichologas 1,00 623,03 622,37
18 Raštinės administratorius 1,00 486,50 479,08
19 Rūbininkas-budėtojas 2,00 381,42 380,00
20 Santechnikas 0,50 381,42 380,00
21 Socialinis pedagogas 1,00 819,34 807,42
22 Dokumentų koordinavimo specialistė 1,00 471,39 601,27
23 Specialusis pedagogas 1,50 650,01 566,99
24 Vairuotojas 1,00 404,42 435,54
25 Valytojas 9,90 381,42 380,00
26 Vyresnysis mokytojas 10,00 722,54 609,01
27 Mokytojo padejėjas 2,00 399,18 521,98