Mokyklos muziejus

Puslapis atnaujintas: 2018-04-18

Klaipėdos Simono Dacho mokyklos muziejus

Kviečiame aplankyti mokinių kuriamą virtualų Mokyklos muziejų:

Simono Dacho vidurinės mokyklos istorijos muziejus buvo atidarytas švenčiant 150 metų jubiliejų, 2006 m. gegužės 4 d. Didžiausios muziejaus įkūrimo entuziastės – buvusi mokyklos direktorė Elena Blažienė ir mokytoja Nadežda Bobrik. Mokyklos muziejaus idėja – mokyklos ir su jos aplinka susijusios Klaipėdos miesto dalies – Naujamiesčio – gyventojų istorijos atspindėjimas. Muziejaus vizija – kaupti medžiagą apie mokyklos veiklą, buvusius mokyklos mokinius, mokyklos aplinkoje esančios miesto dalies gyvenimą praeityje ir šiandien (ši Klaipėdos dalis dabar sparčiai modernizuojama, nes nepatenka į saugomo senamiesčio ribas).

Muziejaus ekspoziciją sudaro 4 dalys: vokiškasis, rusiškasis, lietuviškasis laikotarpiai ir šiandieninė mokykla.

1855 metų gruodžio 17 dieną įkurta mergaičių mokykla pradžioje buvo vadinama „Parko“ mokykla, nes šalia driekėsi Naujojo parko gatvė. XX a. pradžioje ši mokykla buvo pavadinta klaipėdiečio poeto Simono Dacho vardu. Aktų salėje stovėjusią Anikės iš Taravos skulptūros kopiją pamena daugelis buvusių vokiškosios mokyklos mokinių. 1932 metais prie senosios mokyklos pristatytas priestatas. Antrojo pasaulinio karo metais mokykloje pradėjo mokytis ir berniukai. Tik priartėjus frontui mokyklos darbas buvo pristabdytas – čia buvo įkurdinta karo ligoninė. 1944 metais baigiasi vokiškasis mokyklos laikotarpis. Senoji mokyklos istorija sunkiai atkuriama, tačiau jos epizodus pateikė mokytojas Vidimantas Raudys. Šis laikotarpis iliustruojamas daugiausiai buvusių mokyklos mokinių – jų laiškais, atsiminimais, nuotraukomis, dokumentais, daiktais. Įdomiausi eksponatai moksleiviams – 1938 m. moksleivių atestatai, vokiškos monetos, šaukštelis su svastika.

1945 metais mokyklos pastate įsikūrė rusų septynmetė, vėliau – vidurinė mokykla, veikusi iki 1975 metų. Dauguma šio laikotarpio dokumentų yra Maksimo Gorkio mokykloje, į kurią, pastačius naują pastatą, buvo perkelta rusiškoji mokykla. Šioje ekspozicijos dalyje – nuotraukos, pionierių ir komjaunimo organizacijų, kita sovietinio laikotarpio simbolika.

1975 metais, po rekonstrukcijos, senajame pastate įsikūrė lietuviška 7-oji vidurinė mokykla. Pirmąja lietuviškos mokyklos direktore buvo D. Vilčiauskienė. 1978 metais išleista pirmoji abiturientų laida. Mokykloje nuo 1976 m. veikė futbolo ir rankinio sportinės klasės. Mokyklą baigė nemažai SSRS sporto meistrų ir kandidatų. 1989 m. mokykloje buvo susikūrusi viena pirmųjų mieste Sąjūdžio rėmimo grupių, kuriai vadovavo mokyklos direktorius Rimantas Ulevičius. Šio laikotarpio ekspozicijoje – nuotraukos, dokumentais, sportiniai apdovanojimai, mokykliniai daiktai, atspindintys jau nykstančias mokyklines tradicijas. Įdomiausi eksponatai – Sąjūdžio spauda, atributika, moksleiviški „testamentai“, Šimtadienio kalendoriai, istorijos vadovėliai.

Šiandieninė mokykla – tai mokykla po 1990 metų. Nuo tada mokyklai vadovavo E. Blažienė. Mokyklos bendruomenė stengėsi atgaivinti geriausias praeities tradicijas, jos iniciatyva 1995 metais mokyklai grąžintas Simono Dacho vardas. Muziejuje saugomas mokyklos himnas (eilės mokytojos V. Petrošienės, muzika R. Šileikos), mokyklos vėliava (mėlyname fone poeto Simono Dacho bareljefas), 150 metų jubiliejui sukurta atributika, išleista mokyklos istorijos knygelė, dovanos ir suvenyrai, kiti mokykloje išleisti leidiniai. Mokykloje puoselėjama pagarba tradicijoms ir naujų veiklos formų paieška atsispindi čia saugomuose moksleivių kraštotyros ir etnokultūros darbuose, projektų medžiagoje. Viena iš svarbių muziejaus veiklos krypčių – medžiagos kaupimas vokiškajam laikotarpiui, palaikant ryšius su dabar Vokietijoje gyvenančiais buvusiais mokiniais. Šiam darbui vadovauja, taip pat ir gidus lietuvių vokiečių, rusų ir anglų kalbomis ruošia mokytojos Loreta Jurgauskaitė, Eglė Kubiliūtė, Loreta Vaivadienė. Vykdomi projektai „Rašome giminės istoriją“, „Atmintis“, „Klaipėdos krašto rašytojai“, „Klaipėdos krašto etnografija“, „Pajūrio vėtrungės“, „Po pamario krašto dangumi“, „Keliaukime Rėdos keliu“ papildo muziejaus mokomąją medžiagą, kuri bus naudojama edukaciniuose užsiėmimuose.

Loreta Vaivadienė

Miesto parko pakraštyje stovėjusiame name (tolumoje dešinėje) 1855 m. įsteigta mokykla:

Taip Simono Dacho mokykla atrodė nuo 1932 metų, kai prie kairėje esančio senojo pastato buvo pristatyta centrinė dalis su kolonomis naujas korpusas (dešinėje):

Taip Simono Dacho mokykla atrodo dabar:

Mokinė Inge Paul Mokslo metų pradžios dieną mokykloje prieš pat II pasaulinį karą, su tradicine dovana – saldainių „Kindertǖte“:

Buvęs mokyklos mokinys iki 1944 m. Richard Kuknat kasmet aplanko savo mokyklą: