Ekologiniai

Puslapis atnaujintas: 2017-06-16

Ekologiniai projektai

1. Gamtosauginių mokyklų programa (http://mokykla.zalieji.lt) yra viena iš pasaulyje įgyvendinamų gamtosauginių programų, įkurta  Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE)1981 m. Pagrindinis Fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas, XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą. Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Remiantis įvairiais darnaus vystymosi aspektais ir kuriant ryšius su bendruomenėmis, Gamtosauginės mokyklos yra ideali programa, įgyvendinanti Vietos Darbotvarkę 21 mokykloje. Programos Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai,  suteikiamas vieneriems metams.Simono Dacho mokykla, įvykdžiusi visus gamtosauginės mokyklos reikalavimus, jau ketvirti metai apdovanojama Žaliąja vėliava.

2. Tarptautinis Common future project (http://www.comfu.org) Tai klimato kaitos projektas, šiuo metu jungiantis 289 moksleivius ir mokytojus iš 14 valstybių visame pasaulyje.

Šiuo metu projekte dalyvaujantys moksleiviai bendrauja tik internetiniu ryšiu. Jie diskutuoja apie klimato kaitą, gamtosaugines problemas jų valstybėse, kuria ateities planus dėl greitai besikeičiančios aplinkos visame pasaulyje, net skaičiuoja savo šeimos CO2 emisiją į atmosferą.

2010 metais kovo mėnesį aktyviausi moksleiviai vyks į konferenciją Kopenhagoje, kur bus aptariama veikla ir diskusija apie tai, kaip jie įsivaizduoja Žemę po 30 metų. Projektas finansuojamas Danijos švietimo ministerijos ir UNESCO.

3. BSP (Baltijos jūros projektas) (http://www.bspinfo.lt) Baltijos jūros projektas (BSP) – pirmasis regioninis projektas, sukurtas UNESCO Baltijos jūros projekto tikslas yra pažadinti jaunų žmonių domėjimąsi aplinkos klausimais ir aplinkos apsauga, vystyti atsakomybės jausmą už švarią aplinką. Šios problemos gali būti išspręstos tik bendradarbiaujant tarp šalių, kurios turi skirtingas kalbas, kultūrą, papročius, tradicijas.

Šiandien maždaug 200 mokyklų veikia BSP.

Tikslai:

Plėtoti moksleivių gebėjimą analizuoti pokyčius aplinkoje.

Skatinti moksleivius dalyvauti plėtojant švarios energetikos ateitį.

Organizuoti bendrus renginius tarp BSP mokyklų. 2009 m. rugsėjo mėnesį mokyklos komanda dalyvavo konferencijoje Danijoje.

PROJEKTŲ PRISTATYMAS:

Gamtosauginių mokyklų programa ( http://.mokykla.zalieji.lt/ ) yra viena iš pasaulyje įgyvendinamų gamtosauginių programų, įkurta Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE)1981 m. Pagrindinis Fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas, XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą.

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Remiantis įvairiais darnaus vystymosi aspektais ir kuriant ryšius su bendruomenėmis, Gamtosauginės mokyklos yra ideali programa, įgyvendinanti Vietos Darbotvarkę 21 mokykloje. Programos Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Simono Dacho mokykla, įvykdžiusi visus gamtosauginės mokyklos reikalavimus, jau ketvirti metai apdovanojama Žaliąja vėliava.

Žaliosios vėliavos įteikimas 2009 metais

Tarptautinis Common future project ( www.comfu.org )

Tai klimato kaitos projektas, šiuo metu jungiantis 289 moksleivius ir mokytojus iš 14 valstybių visame pasaulyje.

Comfu dalyvaujančios valstybės:

Šiuo metu projekte dalyvaujantys moksleiviai bendrauja tik internetiniu ryšiu .Jie diskutuoja apie klimato kaitą , gamtosaugines problemas jų valstybėse, kuria ateities planus dėl greitai besikeičiančios aplinkos visame pasaulyje, net skaičiuoja savo šeimos CO2 emisiją į atmosferą .

2010 metais kovo mėnesį aktyviausi moksleiviai vyks į konferenciją Kopenhagoje, kur bus aptariama veikla ir diskusija apie tai, kaip jie įsivaizduoja Žemę po 30 metų.. Projektas finansuojamas Danijos švietimo ministerijos ir UNESCO .

BSP ( Baltijos jūros projektas ) ( http://www.bspinfo.lt/ )

Baltijos jūros projektas (BSP) – pirmasis regioninis projektas, sukurtas UNESCO

Baltijos jūros projekto tikslas yra pažadinti jaunų žmonių domėjimąsi aplinkos klausimais ir aplinkos apsauga, vystyti atsakomybės jausmą už švarią aplinką.

Šios problemos gali būti išspręstos tik bendradarbiaujant tarp šalių, kurios turi skirtingas kalbas, kultūrą, papročius, tradicijas.

Šiandien maždaug 200 mokyklų veikia BSP.

Tikslai:

Plėtoti moksleivių gebėjimą analizuoti pokyčius aplinkoje. Skatinti moksleivius dalyvauti plėtojant švarios energetikos ateitį. Organizuoti bendrus renginius tarp BSP mokyklų.

2009 m. rugsėjo mėnesį mokyklos komanda dalyvavo konferencijoje Danijoje:

Pagrindinės projekto kryptys:

Vandens kokybė

Upės

Oro kokybė

Baltijos jūros pakrančių stebėjimas

Paukščių stebėjimas

Projektų koordinatoriai mokykloje:

Vilma Norvaišienė

Jadvyga Albrektienė

Sigutė Piekienė