Sėkmės klubo nariams

Puslapis atnaujintas: 2017-03-28

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos

SĖKMĖS KLUBO nuostatai

 1. Kaip tapti „Sėkmės klubo“ nariu
 • Sėkmės klubo nariais tampa visi 5–8 klasių mokiniai, pusmetį užbaigę labai gerais pažymiais (9–10) ir gavę iš klasės aklėtojo klubo nario kortelę.

 • Narių sąrašas tikslinamas po kiekvieno pusmečio.

 • Naujų mokslo metų I pusmečio Sėkmės klubo nariu tampama už praėjusių mokslo metų labai gerus metinius įvertinimus.

 • Klubo nariu gali likti mokiniai, kurie pusmetyje turi 1–2 „aštuntukus“, jeigu narystės metu pravedė ne mažiau kaip 5 Pagalbos konsultacijas.

 • Sėkmės klubo nariu, nežiūrint į pusmečio rezultatus, gali tapti mokinys, tapęs miesto ar šalies konkurso, olimpiados I vietos laimėtoju.

 1. Klubo nario privilegijos

 • 1 kartą per mėnesį turi teisę neatlikti namų darbų.

 • Su Sėkmės klubo kortele mokiniai kviečiami į šventinius mokyklos renginius.

 • Sėkmės klubo nariams organizuojamos dalykų mokytojų konsultacijos, kurių tvarkaraštis skelbiamas mokyklos interneto svetainėje (www.sdachas.lm.lt).

 • Pagal poreikį (ruoštis olimpiadoms, patikrinamiesiems darbams, praleidus pamokų ir t. t.) galima prašyti papildomų individualių konsultacijų. Kreiptis į direktoriaus pavaduotojas 213 ir 215 k..

 • Sėkmės klubo nariai įgyja teisę padėti mokytis pageidaujantiems pagalbos mokiniams. Padėdamas kitiems, tobulėji pats ir patiri pagalbos džiaugsmą.

 1. Kaip organizuoti Pagalbos konsultacijas

 • Pageidaujantys klubo nariai užsiregistruoja pas direktoriaus pavaduotojas (213 ir 215 kab.), kokio dalyko konsultaciją ir kada gali vesti.

 • Mokiniams elektroniniame dienyne skelbiama, kokio dalyko, kada, kokiame kabinete vyks Pagalbos konsultacija.

 • Sėkmės klubo nariai konsultacijos metu gali padėti išsiaiškinti temą, pasiruošti kontroliniam darbui, paaiškinti namų darbą ir t. t.