Viešosios paslaugos

Puslapis atnaujintas: 2016-10-24

NEMOKAMAS MAITINIMAS:

 • Teisę į socialinę paramą mokiniai turi, kai šeimos pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės kaip 152,05 Eur, išimties atvejais – 202,73 Eur.
 • Dėl socialinės paramos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą kreiptis į Socialinės paramos skyrius: Deklaruojantys gyvenamąją vietą Šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr. imtinai) priimami Vytauto g. 13, 3 aukšte. Išankstinė registracija tel. (8 46) 41 08 40. Deklaruojantys gyvenamąją vietą Pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. (Baltijos pr. neįskaitomas) iki Rimkų gyvenvietės imtinai) priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija tel. (8 46) 32 00 24, 39 07 43. Gyvenantiems ne Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje dėl socialinės paramos reikia kreiptis į savo savivaldybės Socialinės paramos skyrių.
 • Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas iki mokslo metų pabaigos. Nemokamas maitinimas mokiniui gali būti nutrauktas padidėjus šeimos pajamoms arba atsakingiems darbuotojams nustačius, kad pateikta klaidinga informacija apie turimas pajamas.
 • Nemokamus pusryčius mokyklos valgykloje 1-8 kl. mokiniai valgo po 1 pamokos, pietus – 1-6 kl. mokiniai po 3 pamokų, 7-8 kl. – po 4 pamokų.

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS:

 1. Pavėžėjimas organizuojamas arba važiavimo išlaidos kompensuojamos mokiniams, gyvenantiems priemiestyje arba kaime, važiuojantiems darbo dienomis į mokyklą ir atgal priemiestinio reguliaraus susisiekimo priemonėmis arba mokykliniu („geltonuoju“) autobusu.

 2. Specialūs reisai mokykliniu autobusu pagal mokslo metų pradžioje sudarytą sąrašą organizuojami mokiniams, važiuojantiems maršrutu, kuriuo nekursuoja vietinio reguliaraus susisiekimo transportas.

 3. Mokiniai, kuriems pagal direktorės įsakymą apmokama už kelionės išlaidas, per pirmas 3 kito mėnesio darbo dienas pristato praėjusio mėnesio bilietus (atostogos pristatymo termino nepakeičia):

 • apmokėjimui pateikia autobusų bilietus, kurie atitinka maršrutą ir gyvenamą vietą. Nepriimami ir neapmokami mikroautobusų taksi važiavimo bilietai;

 • bilietus suklijuoja ant kelionės bilietų apskaitos lapo užrašydami maršrutą, datą ir kainą. Įrašai bilietuose turi būti aiškiai įskaitomi;

 • pateikia klasės auklėtojui patikrinti, ar jis buvo tomis dienomis mokykloje, ir pasirašyti;

 • kelionės bilietų apskaitos lapą pateikia raštinėje.

Mokyklos autobuso maršrutas:

 • 7.10 val. – Peskojai, 7.20 val. – Kunkiai, 7.25 val. – Karklė, 7.50 val. – Mokykla
 • 14.45 val. – Mokykla, 15.05 val. – Karklė, 15.10 val. – Kunkiai, 15.25 val. – Peskojai, 15.40 val. – Normantai

(Mokyklos direktoriaus įsakymas 2016-09-06 d. Nr. V1-290)

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS:

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimo Nr.T2-124 „Dėl kainų už atlygintinai teikiamą pailgintos  dienos grupės paslaugų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose patvirtinimo“ punktu 1.3.:

 • vienam mokiniui pailgintos darbo dienos grupės paslaugos per mėnesį – 25,49 Eur. Mokama 2 kartus per mokslo metus;

 • gaunantiems socialinę paramą mokiniams už grupę mokėti nereikia;

 • grupės auklėtojomis dirba kvalifikuotos mokytojos. Užsiėmimai prasideda po pamokų, 12-13 val., veikla baigiama 16 arba 17 val.;

 • grupėse vyksta įvairi veikla: sportinės varžybos, judrieji žaidimai lauke, gilinamos vaikų žinios, mokėjimai ir įgūdžiai, plėtojama jų saviraiška;

 • sudarytos sąlygos maitinimui, mokyklos valgykloje mokiniai valgo pavakarius.

MOKĖJIMAS UŽ PAILGINTOS DIENOS GRUPĘ

Mėnesio įmoka 25,49 Eur, mokėti iki einamojo mėnesio 15 d.

AB „Šiaulių bankas“

Sąsk.Nr. LT977180500002142602

Būtina nurodyti mokėjimo paskirtį, vaiko vardą, pavardę ir klasę.

DĖL PATALPŲ NUOMOS

Vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo“ progimnazija laisvu nuo pamokų ir kitų užsiėmimų metu nuomoja: sporto salę, aktų salę, šokių salę, 117, 214 ir 216 kabinetus.

Kainos

Biudžetinėms savivaldybės švietimo įstaigoms patalpų suteikimo paslaugos kaina netaikoma.