Viešosios paslaugos

Puslapis atnaujintas: 2017-09-15

NEMOKAMAS MAITINIMAS:

 • Teisę į socialinę paramą mokiniai turi, kai šeimos pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės kaip 152,05 Eur, išimties atvejais – 202,73 Eur.
 • Dėl socialinės paramos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą kreiptis į Socialinės paramos skyrius: Deklaruojantys gyvenamąją vietą Šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr. imtinai) priimami Vytauto g. 13, 3 aukšte. Išankstinė registracija tel. (8 46) 41 08 40. Deklaruojantys gyvenamąją vietą Pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. (Baltijos pr. neįskaitomas) iki Rimkų gyvenvietės imtinai) priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija tel. (8 46) 32 00 24, 39 07 43. Gyvenantiems ne Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje dėl socialinės paramos reikia kreiptis į savo savivaldybės Socialinės paramos skyrių.
 • Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas iki mokslo metų pabaigos. Nemokamas maitinimas mokiniui gali būti nutrauktas padidėjus šeimos pajamoms arba atsakingiems darbuotojams nustačius, kad pateikta klaidinga informacija apie turimas pajamas.
 • Nemokamus pusryčius mokyklos valgykloje 1-8 kl. mokiniai valgo po 1 pamokos, pietus – 1-6 kl. mokiniai po 3 pamokų, 7-8 kl. – po 4 pamokų.

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS:

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimo Nr.T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“ punktais 1.1., 1.2., 1.3. ir 2.2.:

 • vienam mokiniui pailgintos darbo dienos grupės paslaugos per mėnesį:

  • kai pailgintos dienos grupė veikia 3 valandas per dieną, – 35,90 euro;

  • kai pailgintos dienos grupė veikia 4 valandas per dieną, – 47,90 euro;

  • kai pailgintos dienos grupė veikia 5 valandas per dieną, – 59, 90 euro.

 • už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą nemokama, jeigu mokinys gauna nemokamą maitinimą arba yra didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

MOKĖJIMAS UŽ PAILGINTOS DIENOS GRUPĘ

Mėnesio įmoka priklauso nuo valandų skaičiaus, mokėti iki einamojo mėnesio 15 d.

AB „Šiaulių bankas“

Sąsk.Nr. LT977180500002142602

Būtina nurodyti mokėjimo paskirtį, vaiko vardą, pavardę ir klasę.

DĖL PATALPŲ NUOMOS

Vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo“ progimnazija laisvu nuo pamokų ir kitų užsiėmimų metu nuomoja: sporto salę, aktų salę, šokių salę, 117, 214 ir 216 kabinetus.

Kainos

Biudžetinėms savivaldybės švietimo įstaigoms patalpų suteikimo paslaugos kaina netaikoma.