Vykdomos programos

Puslapis atnaujintas: 2016-10-17

ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMAS MOKYKLOJE

  • Simono Dacho progimnazijoje vykdomos pradinio, I koncentro pagrindinio ugdymo švietimo programos.
  • Taip pat vykdoma neformaliojo švietimo programa, tenkinanti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
  • 1–8 klasėse vykdoma Kryptingo teatrinio ugdymo programa.

Kryptingo teatrinio ugdymo programos aprašymas

S. Dacho mokykloje nuo 1991 metų vykdomas kryptingas teatrinis ugdymas. Pagal šią programą dirba 8 klasės, po vieną klasę kiekviename koncentre. Teatro užsiėmimai suteikia galimybę ne tik išgyventi kūrybinį procesą, atskleisti save teatro priemonėmis, bet ir pažinti bei suvokti save kaip individualybę, atskleisti savo santykį su objektyviuoju pasauliu. Teatrinis ugdymas remiasi bendravimu ir žmogaus veikimu tam tikrose situacijose. Moksleiviai įgyja komunikacinius gebėjimus, leidžiančius greičiau orientuotis šiuolaikinėje greitai kintančioje visuomenėje. Teatras integruoja kultūrines žinias, gebėjimus, dorines, kalbines, pažintines, istorines, menines vertybes. Tam reikalinga tinkamai sutvarkyta kūrybinė erdvė, šiuolaikinė įranga, priemonės, teatro pedagogų, specialistų kūrybinė veikla.