Valdymo struktūra

Puslapis atnaujintas: 2012-02-24

Valdymo struktūros schema.doc

Valdymo struktūros schema.pdf

Administracija

Nuolatinės komisijos ir darbo grupės

Savivalda

Direktorius

Metodinė taryba

Mokyklos taryba

Pavaduotojai ugdymui

Vaiko gerovės komisija

Mokytojų taryba

Pavaduotojas ūkio reikalams

Inventorizacijos komisija

Mokinių senatas

Buhalterija

Viešojo pirkimo komisija

Tėvų taryba

Raštinės darbuotojai