Erasmus+ projektas OFF-BOOK!

Puslapis atnaujintas: 2019-10-29

2017–2018 mokslo metais S. Dacho progimnazija startavo dar viename tarptautiniame ERASMUS+ projekte – OFF-BOOK! Šiame projekte mūsų mokyklą atstovauja teatro mokytoja metodininkė Rita Andriulionienė ir anglų k. mokytoja Algimanta Liudaitė.
OFF-BOOK projektas truks dvejus metus. Jo metu mūsų mokykla bendradarbiauja ne tik su Klaipėdos Lėlių teatru ir Klaipėdos Universitetu, tačiau ir su teatrais, universitetais bei mokyklomis iš Italijos ir Rumunijos. Projekto tikslas – skatinti mokyklose patirtinį ir integralų ugdymą, įvairių kultūrų savitarpio supratimą, kurie kaip strateginis siekinys prisidėtų prie Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos.

Pirmasis OFF-BOOK projekto partnerių susitikimas

2017 m. gruodį Florencijoje vyko pirmasis OFF-BOOK partnerių susitikimas, kuriame buvo aptarti visi esminiai projekto klausimai. Nors darbo buvo nemažai, liko ir laiko pasidžiaugti Florencijos grožiu.

 Antrasis OFF-BOOK projekto partnerių susitikimas

2018 m. birželio 6–7 dienomis vyko ERASMUS+ projekto OFF-BOOK partnerių susitikimas. Susirinkime dalyvavo Rumunijos (Colegiul National de Arta “Octav Bancila”, EUROED pradinė mokykla), Italijos ( Sienos Universitetas, Teatro Stabile di Grosseto, Pixel) ir Lietuvos (Klaipėdos Universitetas, Lėlių teatras, Simono Dacho progimnazija) atstovai.

Susitikimo tikslas – įvertinti jau baigiamo praktinio vadovo mokytojams medžiagą ir numatyti tolimesnius darbus kiekvienam iš projekto partnerių.

Po dienos darbų, svečiai susipažino su Klaipėdos miestu ir ne tik.

OFF-BOOK teatro dirbtuvės

2018 m. birželio 5 d. mūsų mokykloje vyko Erasmus+ projekto OFF-BOOK teatrinės dirbtuvės. Veiklas vedė svečias iš Italijos Alessandro Sanmartin, iš viso dalyvavo šešių įstaigų atstovai: Klaipėdos Lėlių teatras, Verdenės, Sendvario, Liudviko Stulpino, Simono Dacho progimnazijos ir Baltijos gimnazija. 

Užsiėmimų metu mokytojai buvo supažindinti su projekto pagrindiniais tikslais ir darbo su mokiniais ypatumais.

Projekto OFF-BOOK veiklos

Jau kaip dera įsisuko ERASMUS+ projekto OFF-BOOK darbai. Kas savaitę veikiančios praktinės dirbtuvės kelia puikias emocijas ir mintis pamąstymui ne tik mokiniams, bet ir su jais dirbančioms mokytojoms Ritai ir Algimantai. Dirbtuvių metu sėkmingai išbandomi ir praktiškai taikomi teoriniai OFF-BOOK gido metodai.

Smagu matyti kaip stropiai dirba ir noriai bendradarbiauja mokiniai siekdami bendro rezultato. Kuo toliau, tuo labiau plėsime mokinių įtraukimą į veiklas – artimiausiu metu prie projekto prisijungs ir Simono Dacho mokinių savivaldos nariai ir muzikos mokytojos Emilijos mokiniai.


Noriu eiti į mokyklą? Patirtinio mokymosi ir Teatro laboratorijos sinergija

Mokymas ir mokymasis mokykloje – tai viena iš sričių, kurioje dėl įvairiausių priežasčių nuolat vyksta permainos. Ugdymo procesą stengiamasi paversti labiau įtraukiančiu, visa aprėpiančiu ir patraukliu mokiniams. Kita, glaudžiai su ugdymo rūpesčiais susijusi problema – ankstyvasis mokyklos palikimas. Siekiant stiprinti mokinių norą lankyti mokyklą, didinti mokymosi motyvaciją ir šalinti kitas su ankstyvuoju mokyklos palikimu susijusias priežastis, įvairiose Europos šalyse imta kurti ir vykdyti įvairius projektus.

Ne išimtis ir mūsų mokslininkų bei pedagogų patirtis, kuri rodo, kad vienas iš perspektyviausių ugdymo būdų – patirtinis mokymas ir mokymasis. Norėdami plėtoti patirtinio mokymo taikymą mokyklose, kuris kaip strateginis siekinys prisidės prie ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos, pasitelkėme meninį ugdymą (teatrą). Išsikeltam tikslui pasiekti, vykdome 2 m. trukmės projektą OFF-BOOK pagal Erasmus+ programą (projekto pradžia – 2017 m. ruduo). Į projektines veiklas įsitraukė 8 partneriai iš 3 šalių: Lietuvos, Italijos ir Rumunijos. Bendradarbiaudami su mokslininkais, pedagogais ir teatrų edukatoriais, sukūrėme metodinę priemonę – Patirtinio-meninio ugdymo vadovą pedagogams, kurį sudaro 4 dalys:

  • Pirmojoje dalyje nagrinėjome mokyklos nebaigimo priežastis, analizavome statistinius duomenis, taikydami lyginamosios analizės metodą, atskleidėme mokyklos nebaigimo situaciją tarpkultūriniu aspektu.

  • Antrojoje dalyje pristatėme patirtinio mokymo ir mokymosi modelį, aprašėme jo taikymo mokykloje ypatumus, išryškinome modelio privalumus ir atkreipėme dėmesį į trūkumus.

  • Trečioji dalis skirta bendram patirtinio-meninio (teatro) mokymosi įrankio kūrimui. Pavieniuose skyriuose aptariama: teatrinės veiklos struktūra, Teatro laboratorijos (TL) metodai kaip patirtinio mokymosi ir socialinių įgūdžių formavimo pagrindas, Teatro laboratorijos taikymo mokykloje procesas (planavimas, grupių sudarymas, organizavimas ir refleksija).

  • Ketvirtą dalį skyrėme Teatro laboratorijų praktiniams taikymo atvejams, jų metodikos pristatymui. Pateikėme 2 pavyzdinius Teatro laboratorijų užsiėmimų aprašus ir 15 metodų, kuriuos mokytojai galės taikyti dirbdami su mokiniais.

Nuo rudens Teatro laboratorijos jau vyksta 22-ose projekte dalyvaujančiose mokyklose (7 Lietuvos, 7 Italijos ir 8 Rumunijos). Lietuvoje Klaipėdos Lėlių teatro edukatoriai rugsėjo – gruodžio mėnesiais turėjo 10 susitikimų-filmavimų su 7 mokyklų pedagogais ir jų mokiniais.

Džiaugiamės, kad galime pasidalinti gerąja patirtimi. Klaipėdos lėlių teatro vadovės Aušros teigimu, mokiniai aktyviai įsitraukia į veiklas ir jau pastebimi teigiami rezultatai:

Nors vaikų reakcijos įvairios – jie aktyviai dalyvauja veiklose, siūlo idėjas, kuria. Pasitaikė vaikų, kurie buvo labiau užsidarę, atsiskyrę nuo grupės, pasyvūs. Mokytojos pastebėjo, kad mokiniai, kuriems taikoma adaptuota mokymosi programa, dalyvaudami Teatro laboratorijose, pradėjo lengviau įsitraukti į mokymosi bei kitas veiklas, atviriau bendrauti. Vaikai pasakojo, kad mokykloje jaučiasi saugiai, stengiasi draugauti, padėti vieni kitiems, ir visuomet laukia tos dienos, kai žino, kad bus Teatro laboratorijos, kuomet galės nevaržomai bendrauti ir mokytis vieni iš kitų patirties“.

Vykdomo projekto įspūdžiais dalinasi ir apie pirmuosius pokyčius pasakoja Klaipėdos S. Dacho progimnazijos mokytoja Algimanta:

Ką pastebime darbo metu? Kadangi taikome skirtingus Teatro laboratorijos metodus — lyderiaujame, be to, leidžiame patiems mokiniams interpretuoti ir atlikti metodus taip, kaip jie supranta, nes jų požiūriai ir pojūčiai kartais skiriasi nuo pedagogo. Paskui dalinamės patirtimi, įspūdžiais. Ir kuo toliau, tuo labiau mokiniai atsiveria darbui ir bendravimui.

Turime dvi grupes – pirmadienio ir trečiadienio. Trečiadienio grupėje dirbame kartu su teatro mokytoja. Iki Teatro laboratorijos mokiniai manęs nepažinojo, todėl teko juos „prisijaukinti“ – juokiasi mokytoja. Dar keli pavyzdžiai. Grupėje buvo labai ryškus lyčių susiskirstymas (mergaitės ir berniukai nenoriai dirbo komandose), taip pat kelių mokinių atsiskyrimas nuo kolektyvo, kurie tik stebėjo veiklas. Ar kas nors pasikeitė po 12-os Teatro laboratorijos susitikimų? Akivaizdžiai – neliko priešiškumo tarp mergaičių ir berniukų (jie noriai dirbo kuriant istorijas (metodas Nr.9), buvo draugiški atliekant užduotis (metodas Nr.4). Vienas berniukas, kurio mokiniai šalinosi, jau drąsiau įsitraukia į veiklas, mokiniai jį noriai priima, o mergaitė, kuri dar ir dabar atsisako dalyvauti veiklose, jau pradėjo domėtis ir klausinėti, kaip vienas ar kitas metodas veikia. Akivaizdu, kad susidomėjimas ir noras įsitraukti į darbą, nors ir nedrąsus, jau gimsta“.

Teatro laboratorijos užsiėmimus ir filmavimą tęsime iki gegužės mėnesio, o 2019 rudenį pateiksime vaizdinę metodinę priemonę pedagogams bei visiems, kurie domisi ugdymo naujovėmis Lietuvoje ir Europoje.

Tikimės, kad abejonės bus išsklaidytos. Noriu eiti į mokyklą? – Taip.

Oficialus projekto tinklalapis: https://off-book.pixel-online.org/index.php

Autorė: Klaipėdos Universiteto lekt. dr. GIEDRĖ STRAKŠIENĖ

OFF-BOOK partnerių susitikimas

2019 m. sausio 16 d. įvyko trečiasis projekto OFF-BOOK Lietuvos partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Klaipėdos Universiteto ir Lėlių teatro, Baltijos, Vytauto Didžiojo gimnazijos, Verdenės, Liudviko Stulpino, Sendvario ir Simono Dacho progimnazijos atstovai. Susitikimo metu buvo aptarti pirmojo pusmečio veiklos rezultatai ir numatyti ateities darbų planai. Jau dabar ryškėja OFF-BOOK metodų poveikis projekte dalyvaujantiems mokytojams ir mokiniams.

Kviečiame ir toliau sekti projekto veiklas OFF-BOOK Facebook puslapyje https://www.facebook.com/OFF-Book-2044670662419368/?ref=bookmarks

Forumas „ERASMUS+ projektai: galimybės, patirtis, nauda ugdymo kaitai“

2019 m. vasario 6 d., Klaipėdos Baltijos gimnazijoje vyko Klaipėdos miesto mokyklų forumas „ERASMUS+ projektai: galimybės, patirtis, nauda ugdymo kaitai“. Šiame forume buvo pristatytas ir mūsų mokykloje vykstantis tarptautinis OFF-BOOK projektas. Pranešimą pristatė projekto koordinatorė anglų k. mokytoja Algimanta Liudaitė.

OFF-BOOK praktinės dirbtuvės

2019 m. vasario 25 d. Klaipėdos Lėlių Teatre vyko projekto OFF-BOOK praktinių metodų filmavimai. Praktinėse dirbtuvėse dalyvavo Klaipėdos Baltijos ir Vytauto Didžiojo gimnazijos, Sendvario, Liudviko Stulpino, Verdenės ir Simono Dacho progimnazijos. Jau artėjant projekto pabaigai, darbai ir filmavimai fiksuoja darbo pokyčius ir mokinių pastebėjimus, kad galutinis OFF-BOOK rezultatas – mokytojo gidas būtų kuo efektyvesnis ateities darbams visame pasaulyje.

Ryškėja projekto OFF-BOOK rezultatai

2019 m. kovo 14–15 dienomis Rumunijoje, Jasai mieste, vyko trečiasis OFF-BOOK projekto partnerių susitikimas. Susitikimo metu buvo apžvelgti jau nuveikti darbai ir numatyti galutiniai projekto įgyvendinimo žingsniai. Lietuvos partnerių darbas pažymėtas kaip vienas iš stropiausių ir labiausiai išplėtotų, tad dėkojame mokykloms partnerėms (Klaipėdos Baltijos, Vytauto Didžiojo gimnazijoms, Sendvario, Verdenės, Liudviko Stulpino, Versmės ir Simono Dacho progimnazijoms) už nuoširdų ir efektyvų darbą šiame projekte. Šių mokyklų dalyviai nuosekliai taiko metodus projekto dirbtuvių metu ir dalyvauja vaizdinės mokomosios medžiagos kūrime. Tik mokytojų ir mokinių dėka galime efektyviai tobulinti OFF-BOOK mokytojų gidą tam, kad rezultatu galėtų naudotis visi norintys.
OFF-BOOK dalyviai artėja prie finišo, tačiau kas gi laukia ateityje? Balandžio 30 d. vyks baigiamasis projekto renginys, o birželio mėnesį projektą vainikuos visų Lietuvos asocijuotų partnerių susitikimas ir galutinio OFF-BOOK gido pristatymas mokytojams ir organizacijų atstovams.

OFF-BOOK apverčia pamoką aukštyn kojom

2019 m. kovo 18 d. Simono Dacho progimnazijos mokiniai dalinosi savo OFF-BOOK projekto patirtimi pamokoje mokytojams ir visiems susidomėjusiems projekto veiklomis. Mokiniai noriai demonstravo praktinius metodus mūsų mokyklos bendruomenės nariams: socialinei pedagogei, logopedei, pradinių klasių ir įvairių dalykų mokytojams. Džiugu, kad sulaukėme ir svečių iš Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos — OFF-BOOK projekto asocijuoto partnerio. Džiugu, kad kartais pamoka gali „apvirsti aukštyn kojom“ ir mokiniai tampa mokytojais.
Mokytojo gido pratimus ir vaizdo medžiagą visada galite rasti projekto puslapyje
https://off-book.pixel-online.org/
Sekite mūsų veiklas ir Facebook
https://www.facebook.com/OFF-Book-2044670662419368/

Paskutinis OFF-BOOK susitikimas

2019 m. balandžio 30 d. – ne tik pavasariško balandžio pabaiga, bet ir projekto OFF-Book paskutinio susitikimo diena! Visos Lietuvos mokyklos partnerės sudalyvavo baigiamajame projekto renginyje, mokiniai pasidalino savo patirtimis ir mintimis apie vykusias veiklas ir „ištaškė“ susikaupusias emocijas!

Dar kartą dėkojame Klaipėdos Vytauto Didžiojo, Baltijos gimnazijoms, Sendvario, Verdenės, Liudviko Stulpino, Versmės ir Simono Dacho progimnazijoms už aktyvų dalyvavimą ir pagalbą kuriant ir išbandant OFF-Book mokytojų praktinį gidą.
Belieka dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis su visais besidominčiais. Laukite žinių ir sekite tolimesnes projekto veiklas.

OFF-BOOK rezultatų pristatymas

Karštą 2019 m. birželio 10 dieną Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokiniai apsilankė Naujojoje Akmenėje. Nepaisant iššūkių kelyje, OFF-Book komanda pasiekė savo tikslą – surengė projekto rezultatų sklaidą ir pasidalino savo gerąja patirtimi su Ramučių gimnazijos mokiniais ir mokytojais, Naujosios Akmenės viešosios bibliotekos darbuotojais. Susitikimo metu buvo pristatytas projekto rezultatas – Praktinis gidas mokytojams ir mokomoji vaizdinė medžiaga kiekvienam besidominčiam jauno žmogaus motyvacijos ugdymu.

Dėkojame savo asocijuotiems partneriams, Naujosios Akmenės viešajai bibliotekai ir Ramučių gimnazijai už jaukų priėmimą ir aktyvų dalyvavimą veiklose.

Dar viena puiki žinia – kitą savaitę, birželio 18 d., vyks antrasis OFF-Book rezultatų pristatymas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje. Kviečiame visus partnerius, mokytojus ir kitus žingeidžius žmones atvykti ir patiems patirti OFF-Book dirbtuvių džiaugsmą ir poveikį.

Daugiau informacijos rasite štai čia: https://off-book.pixel-online.org/index.php

OFF-BOOK finišas

2019 m. birželio 18 d. Simono Dacho progimnazijoje įvyko tarptautinio projekto OFF-Book rezultatų pristatymas. Džiugu, kad susitikime dalyvavo daugiau nei šešiasdešimt mokytojų ne tik iš mūsų mokyklos, bet ir iš Klaipėdos Liudviko Stulpino, Sendvario progimnazijų, Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Stasio Šimkaus konservatorijos, Klaipėdos Lėlių Teatro.

Dalyviai turėjo galimybę ne tik išgirsti apie realizuotus projekto tikslus, bet ir praktiškai išbandyti keletą metodų iš sukurto gido mokytojams ir edukatoriams.

Patirtimi ir įžvalgomis dalijosi OFF-Book projekto mokiniai (7a klasė) ir mokytojos Rita Andriulionienė, Algimanta Liudaitė. Visos komandos vardu dėkojame visiems projekto partneriams, mokykloms, kurios įsitraukė į veiklas ir noriai skleidžia gerąją patirtį, įgytą OFF-Book projekte.

Norintiems daugiau sužinoti apie projektą ir patiems išbandyti OFF-Book metodus:

https://off-book.pixel-online.org/

https://www.facebook.com/OFF-Book-2044670662419368/

OFF-BOOK projekto paskutinis partnerių susitikimas

2019 m. spalio 21–23 dienomis vyko paskutinis ir visas veiklas vainikuojantis tarptautinio projekto OFF-BOOK partnerių susitikimas. Visi projekto partneriai aptarė Rumunijoje, Italijoje ir Lietuvoje vykusias veiklas, įvertino turimus rezultatus ir projekto dalyvių atsiliepimus.