Mūsų progimnazijoje – svečiai iš Panevėžio

2020 m. vasario 20 d. rytą beveik visi Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mokytojai ir specialistai atvyko pasisemti patirties į mūsų progimnaziją. Su dideliu susidomėjimu klausėsi patyriminio mokymosi organizavimo patirčių, kurias pristatė mokytojai Rita Zupkutė, Karolis Makauskas, Edita Miravičiūtė ir Vilma Norvaišienė. 6Σ klasės mokiniai Tomas ir Dominykas pristatė savo verslumo bendrovę. Mokyklos laboratorijoje su mokytojomis Aukse Dapkevičiene ir Virginija Bireniene išbandė mokinių daromus laboratorinius darbus su indikatoriais. Teatro mokytojai Karolis Makauskas ir Rita Andriulionienė leido pasijusti teatro klasių mokiniais. Svečiai džiaugėsi praleistu pusdieniu mūsų mokykloje ir pakvietė apsilankyti pas juos.

Comments are closed.