Senoji Klaipėda atgims virtualioje realybėje!

2016 m. rugsėjo mėn. mūsų mokykla pradėjo įgyvendinti dar vieną Erasmus+ programos projektą „Motion pictures at en exhibition“. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti virtualios realybės muziejų, kuriame vyrautų nuotraukų, muzikos ir filmų dermė. Tikslingai sujungiant istorinius objektus su šiuolaikinėmis galimybėmis siekiama naujam gyvenimui prikelti tai, kas sena, primiršta. Dvejus metus projektą vykdys keturios šalys: Lietuva, Anglija, Katalonija (Ispanija) ir Alandų salos (Suomija).

Projekto veiklos suskirstytos į keturis etapus. Pirmasis išsamiai buvo aptartas tarptautinio mokymo / mokymosi / dėstymo vizito metu 2016 m. lapkričio mėn. Alandų salose (Godby mietse, Godby högstadieskola mokykloje). Kūrybinėse dirbtuvėse buvo gilinamasi į senų nuotraukų panaudojimo galimybes. Projekte dalyvaujantys mokiniai susipažino su dekupažo ir panaudotų medžiagų perdirbimo meno subtilybėmis, virtualaus muziejaus kūrimo, panaudojant 360° kamerą, niuansais. Skaityti daugiau

IŠKILMINGA AŠTUNTOKŲ PROGIMNAZIJOS BAIGIMO ŠVENTĖ

Birželio 2 dieną mokykloje vyko iškilminga progimnazijos baigimo šventė. Aštuntų klasių mokiniai, jų mokytojai bei artimieji pasinėrė į gerų emocijų jūrą – peržvelgė mokyklinio gyvenimo kadrus, kuriuose atsispindėjo mokinių pirmieji žingsniai mokykloje, pagerbtos pirmosios mokytojos, brangiosios auklėtojos, prisiminti iššūkiai, neišdildomi įspūdžiai bei patirti nuotykiai. Kiekvienam baigusiajam, įteikdama Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimą, ranką spaudė mokyklos direktorė Daiva Marozienė, jai talkino žaviosios pavaduotojos.
Šventinę nuotaiką sukurti padėjo kūrybingieji septintokai, kurie ir renginį vedė, ir grojo, ir dainavo, ir šoko. Visus pralinksmino ne dienom, o valandom garsėjanti Klaipėdoje grupė „Barzdoti vyrai“ (vadovas – Linas Švirinas). Aštuntokus taip pat sveikino ir su jais daina atsisveikino jų buvęs anglų kalbos mokytojas Gintarius Petkus. Grakščiais judesiais ir intensyviu ritmu visus žavėjo šokėjai – Morta ir Kipras. Ačiū visiems!!!

Respublikinis eTwinning projektas „Karalienė Luizė svetima ar nepelnytai pamiršta?“

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 7-8 klasių moksleiviai kartu su mokytojomis dalyvavo respublikiniame eTwinning projekte „Karalienė Luizė svetima ar nepelnytai pamiršta?“. Projektas, skatinantis moksleivių domėjimąsi krašto istorija bei garsiomis praeities asmenybėmis, integruoja užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų), istorijos bei dailės mokymąsi. Visą projekto vykdymo laikotarpį (sausio–gegužės mėn.) dalyvauta įvairiose veiklose.
Susipažinę su Klaipėdos Rotary klubo „Karalienė Luizė“ eksponuota to paties pavadinimo paroda bei peržiūrėję filmą užsienio kalbomis, mokiniai, kupini įspūdžių, skubėjo juos perkelti į popieriaus lapą. Anglų kalbos užsiėmimuose septintokai rašė esė „Karalienė Luizė“. Kiekvienas galėjo pasirinkti labiausiai patikusį karalienės gyvenimo laikotarpį. Mokiniai ne tik rašė, bet kūrė pristatymus, iliustravo, piešė ir dailino savo darbus, dalinosi mintimis, idėjomis, išgyvenimais.
Būrys 8-okų vokiečių kalba kūrė plakatus, į kuriuos sudėjo surinktą informaciją apie Karalienę Luizę, jos šeimą bei pėdsakus Klaipėdoje….
Rusų kalba 7-okai pabėrė visą pluoštą rašinių bei laiškų Karalienei Luizei. Žiūrint firmą įvairiomis užsienio kalbomis, jiems kilo mintis sukurti „karališkų“ žodžių žodynėlį-plakatą.
Napoleono asmenybę ir jo karų pasekmes Prūsijos karalystei bei Klaipėdos miestui (tuometiniam Mėmeliui) moksleiviai analizavo istorijos pamokose. Sužinojo, kokie svarbūs asmenys sprendė Prūsijos karalystės likimą, kas sieja Klaipėdos miestą su Rusijos caru Aleksandru I. Mokiniai rinko informaciją, kūrybiškai ją pristatė, derino teorines žinias su praktine veikla.
Įkvėpti istorinių asmenybių bei karališkos šeimos gyvenimo Klaipėdoje faktais, dailės užsiėmimuose, mokiniai čiupo pieštukus, teptuką ar plunksną, ir visi projekto įspūdžiai lyg veidrodyje suspindo Karalienės Luizės ir Napoleono portretuose.
Visa projekto komanda baigiamąją užduotį atliko Klaipėdos senamiestyje. Susiskirstę mažomis grupėmis, dachiečiai dalyvavo interaktyvioje edukacinėje ekskursijoje „Karalienės Luizės pėdsakais“. Kiekviena grupė stengėsi būti sumaniausia, greičiausia ir šauniausia. Moksleivių teigimu, buvo labai smagu pasivaikščioti gatvelėmis, kuriomis kažkada žengė Prūsijos karališka šeima, įsiklausyti į jos pėdsakų aidą…
Projektinę veiklą vainikavo finalinis renginys, kuriame Klaipėdos „Karalienės Luizės“ Rotary klubo prezidentė Virginija Beliauskienė bei KU prof.dr. Ligita Šimanskienė padėkos raštais apdovanojo projekte dalyvavusius mūsų mokyklos moksleivius bei mokytojus. Projektas baigėsi, tačiau karališkųjų žingsnių aidas ilgam liks moksleivių širdyse, liks ir Karalienė Luizė…
Dėkojame užsienio kalbų mokytojoms: Saulei Likpetrienei, Inai Strižakienei, Gytei Norgilienei; istorijos mokytojai Nijolei Kvaščevičienei ir dailės mokytojai Virginijai Damijonaitienei, subūrusioms moksleivius bendrai projektinei veiklai.

Anglų kalbos mokytoja Saulė Likpetrienė

Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė

Dainoje – tautos dvasia!

Vydūnas

Birželio 11 dieną nuaidėjo Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė, skirta Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės 90-mečiui paminėti. Džiaugiamės, kad į 7 tūkstančių dalyvių gretas įsiliejo net trys mūsų mokyklos kolektyvai: šokių kolektyvas „Dagilėlis“ (vadovė Z.Daugėlienė), šiuolaikinio šokio dirbtuvės (vadovė M.Stankevičienė) bei 3–4 klasių jaunučių choras (vadovė S.Užporaitė). Dėkojame visiems bendraminčiams – dalyviams, jų tėveliams, žiūrovams. Tegul dainų šventės aidai palydi mus į margaspalvę vasarą. Gero visiems poilsio ir gražių vasariškų įspūdžių.

Tėvelių choras

Pradžioje – šiek tiek statistikos, arba apie tai, kas matoma akimis. Tėvelių choro veikloje šiais metais dalyvavo 25 dainininkai – 16 tėvelių ir 9 vaikai. Įvyko 38 repeticijos ir 7 pasirodymai.
Choras aktyviai dalyvavo mokyklos ir miesto meninėje veikloje. Dainavome Mokytojo dienos koncerte, Kalėdiniame chorų koncerte mokyklos bendruomenei, koncerte, skirtame Kovo 11-ajai paminėti, Padėkos dienos renginyje, Puodžių gatvės šventėje.
Tėvelių choras pasirodė ir 2 konferencijose: respublikinėje mokinių tėvų konferencijoje „Vaiko sėkmę kuriame kartu“ Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje ir respublikinėje mokinių mokslinėje konferencijoje „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“ Klaipėdos Universitete.
Dar keletas žodžių apie tai, kas matoma širdimi. Tai kokia ta stebuklinga dainavimo galia? Apmąstant visą šį procesą, man iškilo štai toks vaizdinys:
Pavyzdys. Mes visi, o ypač vaikai, mokomės iš pavyzdžio. Dalyvaudami chorinėje veikloje mes gauname progą parodyti vieni kitiems pavyzdį kaip bendrauti, kaip būti atsakingu, kaip mylėti dainą.
Tarpusavio ryšiai. Mes geriau pažįstame vieni kitus, kartu išgyvename jaudulį prieš koncertą, dainavimo džiaugsmą, nuotykius, kurių neišvengiamai pasitaiko mūsų koncertiniame gyvenime.
Įkvėpimas. Anot P.Čaikovskio, įkvėpimas ateina bedirbant, o tada gimsta įvairiausi kūrybiniai sprendimai, kurie mus veda pirmyn.
Siekis būti geresniais. Kai mes kartu, visi norime būti šiek tiek geresniais, nei esame.
Laimė, džiaugsmas – tai gyvenimo energija.
Tobulėjimas. Jis vyksta visomis kryptimis, ne tik dainavime.
Viską apjungia bendrystės jausmas – nes kiekvienas iš mūsų yra kelias kitam žmogui.
„Laukdavau ir dabar vis dar laukiu tų mūsų repeticijų kaip šventės. Gal tik vaikystėje taip labai laukdavome gimtadienių. Kažkoks panašus jausmas. Labai gera, kai susirenka visiškai skirtingi žmonės, kuriuos jungia tik muzika, daina. Įėjus į klasę visų blogos nuotaikos pasilieka už durų. Įsijungia šypsena, gera nuotaika. Ir visa tai yra tikra, nesumeluota!“- rašo dainuojanti mama Ligija.
Labai dėkoju visiems dainininkams už pasitikėjimą, entuziazmą, ištvermę ir įkvėpimą, koncertmeisterei Jurgitai Platūkienei – už fantastišką grojimą. Linkiu visiems gero poilsio ir gražios vasaros.
Taip pat norėčiau pakviesti ir tuos tėvelius, kurie dar abejoja, įsijungti į mūsų choro veiklą ateinančiais mokslo metais. Labai laukiame bendraminčių.

Mokytoja Sigita

EUROPOS DIENA

Gegužės mėnesį mūsų mokykloje tradiciškai paminime Europos dieną. Šiais metais nutarėme pasikviesti draugų – „Verdenės“ progimnazijos šeštokus. Istorijos konkurse „Europa – mūsų” varžėsi 9 abiejų mokyklų komandos: demonstravo žinias apie Europos istoriją ir Europos Sąjungą spręsdami testą, rašė rišlų tekstą, atpažino žymiausias istorines asmenybes ir simbolius, rodė savo įžvalgumą atspėdami „užkoduotas” Europos šalis.
Nuoširdžiai sveikiname visas komandas, nes parodė tikrai puikias žinias ir nedaug atsiliko nuo nugalėtojų. Už konkurso idėjos palaikymą dėkojame verdeniečių komandoms ir mokytojai S. Bračkienei.
Istorijos konkurso „Europa – mūsų” nugalėtojai:

  • I vieta 6t kl. – S. Dacho progimnazija
  • II vieta 6g kl. – S. Dacho progimnazija
  • III vieta 6d kl. – „Verdenės” progimnazija ir 6m kl. – S. Dacho progimnazija

L. Vaivadienė

Sveikiname mokinius, puikiai ir labai gerai baigusius 2016–2017 mokslo metus!

2016–2017 m.m. baigė puikiai (10):

5a: Rūta Liutinskytė
6d: Emili Bliadze
6g: Marijus Taraškus
6t: Viltė Vigelytė
7g: Megė Bandzevičiūtė, Katrina Trakumaitė
7m: Milda Saunoriūtė
8a: Ieva Modgabytė
8d: Silvija Kerekeš
8g: Emilija Blinstrubytė, Danielė Rimkutė

2016–2017 m.m. baigė labai gerai (9-10):

5d: Augustė Karnatkaitė, Milda Statkutė
5g: Melita Draugelytė, Vilius Kazlauskas, Aistė Slatkevičiūtė
5m: Aurėja Blinstrubytė, Alvita Kleibaitė, Dovydas Lenkas, Austėja Savickaitė
6a: Danielius Čumakas, Greta Gaigalaitė, Paulina Gečaitė, Elija Saulėnaitė
6d: Ugnė Auksoraitytė, Kristupas Grigas, Kajus Gureckis, Amelija Petreikytė, Ugnė Sasnauskaitė, Mantas Vaitkus
6g: Augustė Abromavičiūtė, Julija Būtaitė, Austėja Dumčiūtė, Viltė Jermolovaitė, Džiugas Dapkevičius, Urtė Krulytė, Arnas Kičas, Aurijus Stanislovaitis,
6m: Ūla Skirutytė
6t: Rugilė Augustinaitė, Patricija Daugėlaitė, Luka Martinkutė, Morta Vainilavičiūtė,
7a: Justė Bertašiūtė, Gabija Bručkutė, Viktorija Golubova, Laura Suchotinaitė, Austėja Žilinskaitė
7d: Eglė Lukauskaitė, Liepa Radziminskaitė
7g: Mileta Gudelytė, Elzė Rastenytė
7m: Tėja Amšiejūtė, Gretė Gajauskaitė, Fausta Simanauskaitė
7t: Elzė Baužytė, Dovydas Kurovas, Nida Šeškauskaitė
8a: Gerda Kabailaitė, Eglė Lenkaitytė, Dominyka Šabanaitė, Ieva Šmitaitė
8g: Aistis Draugelis, Samanta Malakauskaitė, Aistė Nemcevičiūtė, Emilija Zabukaitė
8g: Lukas Suchotinas, Jovilė Malanavičiūtė
8m: Adriana Jokšaitė
8t: Kotryna Bružaitė, Elija Kemeklytė, Greta Petrėnaitė, Emilija Zakarauskaitė, Amelija Žitkutė

2016-2017 m.m. puikiai baigė šie pradinių klasių mokiniai:
4d kl. Adrija Čečkauskaitė, Ieva Daukantaitė, Dominykas Budginas, Marija Zinčenko
4g kl. Motiejus Būta, Petras Lučka, Agnė Mažeikaitė, Rokas Tamošauskas
4m kl. Aidas Dapkevičius
4t kl. Viltė Čėsnaitė, Deivid Gerasimov, Ilzė Liškauskaitė, Augustė Urbikaitė
3d kl. Smiltė Lajauskytė, Greta Petrauskaitė, Milda Vainilavičiūtė
3g kl. Džiugas Krasauskas
3m kl. Austė Drakšaitė, Aironas Gedutis, Urtė Radzminskaitė, Nojus Raščiauskas, Gabrielė Štaraitė, Vilius Vasiulis
3t kl. Medeinė Pangonytė, Emilija Joana Šoriūtė, Julija Vanagaitė
2a kl. Armandas Mažrimas, Ieva Murauskaitė, Austėja Ušinskaitė, Tėja Vaitkutė
2b kl. Lukas Bliadze, Elžbieta Gabija Mažūnaitė, Vytautė Papievytė
2c kl. Joris Tereščenko, Jokūbas Norkus, Aidenas Tamoševičius
2m kl.Evelina Liubčiuk, Džiugas Pužauskas, Evita Stelingytė, Ema Zamulskytė
2t kl. Gabrielė Tarasovaitė, Adelė Turskytė, Roneta Valiukaitė
1a kl. Toma Aleksandrovaitė, Augustė Danylaitė, Aušrinė Ilgauskaitė, Mykolas Lučka, Benas Petryla
1b kl. Aidas Čerapas, Eduardas Knieta
1c kl. Meda Chomentauskaitė, Mykolas Rastenis, Tautvydas Jonaitis, Urtė Šulčiūtė, Gytė Liaudanskytė, Rugilė Taurinskaitė, Kristupas Tirkšliūnas, Amelija Vaišvilaitė, Simonas Vingelis, Justinas Volodka
1d kl.Urtė Adomavičiūtė, Vėtrūnė Adomavičiūtė, Gabija Saveikaitė, Emilė Šiaudvytytė, Adomas Vytautas Vaitkus
1m kl. Monika Bartkėnaitė, Agota Bartkutė, Eglė Butenytė, Justė Gaidukevičiūtė, Nojus Petravičius, Ugnė Rizvanavičiūtė, Ema Vitkutė
1t kl. Lukrecija Aleksandravičiūtė, Elija Balčytė, Alicija Kochanskytė, Jonas Kringelis, Ugnė Kurklinskaitė, Skaistė Emilija Vinskaitė.

Sveikiname konkurso „Kopk į kalną“ nugalėtojus

Didžiausią bendro vidurkio pažangą II semestre padarė šie mokiniai:

I vieta – Vidmantas Kvietkus, 8d klasės mokinys. Bendras vidurkis pakilo 0,84 balo.

II vieta – Agnė Bernotaitė, 8t klasės mokinė. Bendras vidurkis pakilo 0.7 balo.

III vieta – Jūratė Piotrovska, 7a klasės mokinė. Bendras vidurkis pakilo 0.6 balo.

Didžiausią atskiro dalyko pažangą II semestre padarė šie mokiniai:

I vieta – Agnė Bernotaitė, 8t klasės mokinė. Matematikos vidurkis pakilo 2,45 balo.

II vieta – Jokūbas Minelga, 8a klasės mokinys. Biologijos vidurkis pakilo 1,83 balo.

III vieta – Vykintė Mičiūtė, 8a klasės mokinė. Matematikos vidurkis pakilo 1,64 balo.

Pagal konkurso nuostatus nugalėtojai buvo apdovanoti dešimtukais į pasirinktus dalykus.

Kitais mokslo metais kviečiame visus 5–8 klasių mokinius sudalyvauti šiame konkurse. Registruotis reikia rugsėjo–spalio mėnesiais 408 kab. Laimi tas, kieno vidurkis pakyla aukščiausiai.

Dėkojame mokyklos savanoriams, padėjusiems suskaičiuoti konkurso rezultatus.

Smagių visiems vasaros atostogų!

Jaunųjų teatrinukų atsisveikinimo šventėje – spektaklių eskizai

2017 metų gegužės 29 dieną teatro klasėje 4t klasės mokiniai (mok. J. Lekavičienė) pakvietė savo tėvelius į simbolinę teatrinukų pradinių klasių išleistuvių šventę. Buvo parodytas vaidinimas „Opera“ (mok. R. Andriulionienė, S. Užporaitė) bei spektaklio „Raganiukė“ (mok. K. Makauskas) eskizas. Ateinantį rudenį, užvėrus pradinių klasių duris, būsimieji penktokai ruošiasi pakviesti į šių spektaklių premjeras ne tik tėvelius, bet ir visą mokyklos bendruomenę.