Būsimųjų pirmokų ir penktokų tėvelių dėmesiui!

Klaipėdos miesto tarybos sprendimu nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje vienoje 1-oje ir vienoje 5-oje klasėse bus įgyvendinami Novatoriško verslumo ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 19 d. Nr. įsakymu V-655, elementai.

Pagrindinis novatoriško verslumo ugdymo tikslas – išugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti.

Novatoriško verslumo ugdymo sistemos uždaviniai:

1. Derinti bendrąjį ugdymą ir novatoriško verslumo ugdymą;

2. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis vertybines nuostatas, reikalingas socialiai atsakingai ir ekonomiškai pagrįstai veiklai vykdyti ir inovacijoms kurti;

3. Sukurti dinamišką, atvirą, mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą skatinančią ir novatorišką verslumą ugdančią, inovatyviomis technologijomis aprūpintą mokymosi aplinką.

Jei pageidautumėte, kad Jūsų vaikas mokytųsi tokioje klasėje, turėtumėte pateikti papildomą prašymą (galima atnešti į raštinę arba pasirašytą ir nuskenuotą siųsti el. paštu info@dachas.lt).

Prašymo formą 1-ai klasei rasite čia.

Prašymo formą 5-ai klasei rasite čia.

Jei prašymų bus daugiau nei mokymosi vietų (1 kl. – 24 vietos, 5 kl. – 30 vietų), bus organizuojamas priimamų mokinių motyvacinis vertinimas:

  • 1-osioms klasėms – š. m. birželio 11–12 d.,

  • 5-osioms klasėms – š. m. birželio 13–14 d.

Motyvacijos vertinimas bus vykdomas pagal progimnazijos direktoriaus nustatytą tvarkos aprašą, kuris bus paskelbtas ne vėliau kaip š. m. gegužės 22 d. progimnazijos interneto svetainėje (www.sdachas.lm.lt).

Prašymų mokytis novatoriško verslumo ugdymo sampratos 1, 5 klasėse lauksime iki 2018 m. gegužės 31 d.

PRIDEDAMA:

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas

Novatoriško verslumo ugdymo samprata

Balandžio 1-osios viktorina

Mokinių lyderių klubas Balandžio 1-osios proga pakvietė mokyklos mokinius į išmanią viktoriną. Jos metu vaikams teko pademonstruoti sumanumą ir atsakyti, kurie pateikti faktai yra tiesa, o kurie melas. Akcija-viktorina norėta priminti tiesos, sąžiningumo svarbą.

JUDRUMO MĖNUO

Rugsėjo ir spalio mėnesiais kūno kultūros mokytojai Rūta ir Kęstutis kartu su KU studentais organizavo vidiniame mokyklos kiemelyje judrias pertraukas mokiniams. Buvo daug šurmulio ir smagių emocijų!