Būsimųjų pirmokų ir penktokų tėvelių dėmesiui!

Klaipėdos miesto tarybos sprendimu nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje vienoje 1-oje ir vienoje 5-oje klasėse bus įgyvendinami Novatoriško verslumo ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 19 d. Nr. įsakymu V-655, elementai.

Pagrindinis novatoriško verslumo ugdymo tikslas – išugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti.

Novatoriško verslumo ugdymo sistemos uždaviniai:

1. Derinti bendrąjį ugdymą ir novatoriško verslumo ugdymą;

2. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis vertybines nuostatas, reikalingas socialiai atsakingai ir ekonomiškai pagrįstai veiklai vykdyti ir inovacijoms kurti;

3. Sukurti dinamišką, atvirą, mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą skatinančią ir novatorišką verslumą ugdančią, inovatyviomis technologijomis aprūpintą mokymosi aplinką.

Jei pageidautumėte, kad Jūsų vaikas mokytųsi tokioje klasėje, turėtumėte pateikti papildomą prašymą (galima atnešti į raštinę arba pasirašytą ir nuskenuotą siųsti el. paštu info@dachas.lt).

Prašymo formą 1-ai klasei rasite čia.

Prašymo formą 5-ai klasei rasite čia.

Jei prašymų bus daugiau nei mokymosi vietų (1 kl. – 24 vietos, 5 kl. – 30 vietų), bus organizuojamas priimamų mokinių motyvacinis vertinimas:

  • 1-osioms klasėms – š. m. birželio 11–12 d.,

  • 5-osioms klasėms – š. m. birželio 13–14 d.

Motyvacijos vertinimas bus vykdomas pagal progimnazijos direktoriaus nustatytą tvarkos aprašą, kuris bus paskelbtas ne vėliau kaip š. m. gegužės 22 d. progimnazijos interneto svetainėje (www.sdachas.lm.lt).

Prašymų mokytis novatoriško verslumo ugdymo sampratos 1, 5 klasėse lauksime iki 2018 m. gegužės 31 d.

PRIDEDAMA:

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas

Novatoriško verslumo ugdymo samprata

Konkursas „LAISVĖS PAŽADAS, APGINTOJI LAISVĖ, PASITIKIU IR LIEKU LAISVĖJE“

Šiemet mūsų mokinių tikybos patyriminio ugdymo grupė su mokytoju Ernestu Butikiu dalyvauja Lietuvos Biblijos Draugijos konkurse „LAISVĖS PAŽADAS, APGINTOJI LAISVĖ, PASITIKIU IR LIEKU LAISVĖJE“. Jūs galite pritarti šios šaunios grupės darbui paspausdami „Patinka“ prie nuotraukos šiuo adresu:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1704150496329433&set=a.1704149286329554.1073741866.100002034987907&type=3&theater

Sveikiname ketvirtųjų klasių mokinius!

Š. m. kovo 11 d. mokykloje vyko ketvirtųjų klasių mokinių Gamtos olimpiados mokyklinis turas. Džiaugiamės 4d klasės mokiniu Haroldu Vainausku, olimpiadoje užėmusiu I vietą, Kęstučiu Kersnausku 4d, Džiugu Krasausku 4g, Vyte Kemeklyte 4t – II vieta, Smilte Lajauskyte 4 d – III vieta.
Sveikiname ir dėkojame jų mokytojoms Ritai Zupkutei, Stanislavai Šliogerienei, Vaidai Skublickienei.

Pavasario atostogų kelionė

Pavasario atostogų metu 53 mūsų progimnazijos mokiniai vyko į edukacinę-pažintinę kelionę į Vokietiją. Kelionės metu lankėme Berlyno zoologijos sodą ir kitas įžymias Berlyno vietas: garsiuosius Brandenburgo vartus, Vokietijos parlamentą Reichstagą, Berlyno centre esančią Kaizerio Vilhelmo atminimo bažnyčią, kurios griuvėsiai išlikę po 2-ojo pasaulinio karo metų, vieną iš žymiausių Berlyno paminklų – 67 metrų aukščio Pergalės koloną, Berlyno sieną bei įspūdingą paminklą Holokausto aukoms atminti.

Taip pat vaikai pramogavo viename didžiausių Vokietijos pramogų ir atrakcionų teminiame Heide parke.

Ačiū mokytojui Sauliui už puikiai suorganizuotą, informatyvią, linksmą, pilną nuotykių kelionę į Vokietiją.
Mokytojos Inesa, Rūta ir Sigita

Knygų ekspertų kovos

Šių metų kovo 29 dieną Liudviko Stulpino progimnazijoje vyko Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų projektas-konkursas „Knygų ekspertų kovos“ (baigiamasis etapas).
Projekto idėja – ieškant netradicinių kūrybinės išraiškos būdų, metodų ir darbo formų, ugdyti mokinių kūrybiškumą, apjungiant skaitymo, rašymo, pasakojimo ir piešimo veiklas, pristatyti geriausius lietuvių literatūros kūrinius (paauglių knygų kategorijoje).
Mūsų mokyklos mokinės taip pat jame dalyvavo: septintokės (komanda „Skaitovės“) ir aštuntokės (komanda „Knygiečiai – dachiečiai“).
Į konkursą dalyvės atvyko nusiteikę ir kovingai, ir kūrybingai. Atliko įvairiausias užduotis: „Atpažink, kas aš“, „Knygos veikėjo kuprinė“ „Žemėlapis“, dalyvavo „BLIC turnyre“, „Šaradose“.
Aštuntokės (8m) ypač sužibėjo kūrybinės užduoties metu – sukūrė gražiausią skirtuką knygai. Užduotis po užduoties jos iškovojo KŪRYBIŠKIAUSIŲ EKSPERTŲ ir KNYGOS MENO EKSPERTŲ vardus.
Septintokės (7a, 7d, 7m) laimėjo IŠMANIAUSIŲ EKSPERTŲ nominaciją.

Baigėsi akcija „Mes rūšiuojame“

Kiekvienais metais Lietuvoje vyksta aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojame“. Mūsų mokykla jau kelis metus dalyvauja akcijoje ir surenka didelį kiekį elektronikos atliekų. Spalio mėnesį vykusios akcijos metu buvo surinka 694 kg atliekų. Pavasario akcijos metu surinkta 597 kg elektronikos atliekų. 2017–2018 m. m. surinkome 1291 kg.

Norime padėkoti visai mokyklos bendruomenei už aktyvų atliekų rinkimą. Rūšiuodami atliekas mes prisidedame prie švarios aplinkos ir taip patvirtiname, kad esame gamtosauginė mokykla, kuri verta Žaliosios vėliavos. Aktyviausia vėl buvo 1b klasė.

Mokinių Lyderių klubas

Tarpmokyklinis renginys „Menu mįslę keturgyslę“

Tradiciškai artėjant gražiai pavasario šventei – Šv. Velykoms – jau kelintus metus mokykloje vyksta tarpmokyklinis renginys, kurio metu mokiniai mena, kuria mįsles, sprendžia galvosūkius, gamina atminimo dovanėles. Renginio tema kasmet susijusi su pavasariu ir artėjančiomis šventėmis. Gražų kovo 28 dienos rytą į mokyklą sugužėjo 2–3 klasių mokinukų komandos iš Prano Mašioto progimnazijos, Vitės pagrindinės mokyklos ir Sendvario progimnazijos. Čia juos pasitiko laukianti draugų, mūsų 2–3 klasių mokinių, komanda.

Šiais metais dalyviai surado mįslių atsakymus išbraukdami nurodytas raides, rideno kauliuką ir kūrė mįslę apie išridentą daiktą. Sustoję komandomis vienas po kito skubėjo pas savo mokytojas ir išklausę pasakytą žodį, bėgo jo užrašyti ant lapo. Taip užrašė ir visi kartu įminė mįslę. Tada teko rašyti grafinį diktantą ir taip sužinoti užmintos mįslės atsakymą. Renginio pabaigoje visi pasigamino atminimo dovanėlę – gaidžiuką. Vaikai džiaugėsi savo darbeliais. Lauksime kitų metų, kada vėl galėsime smagiai minti mįsles.