Tėvelių dėmesiui!

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Pranešame, kad aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

Informuojame, kad pradėti informacinės priėmimo į mokyklas sistemos diegimo darbai. Šios sistemos pagrindu bus teikiami prašymai mokytis nuo 2019–2020 mokslų metų (t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.), todėl rašytinių prašymų į mokyklas asmeniškai nešti nereikia. Taip pat primename, kad galimybė teikti prašymus registruotais laiškais yra panaikinta.

Siekiant užtikrinti sklandų prašymų teikimo procesą, planuojama jį organizuoti etapiškai:

  • pirmiausia bus sudaryta galimybė prašymus sistemoje registruoti į vyresniąsias klases (apie 2019 m. vasario mėnesį);
  • kiekvieną savaitę bus įvedamos galimybės prašymus registruoti į žemesnes klases;
  • registracijas į 1-ąsias klases planuojama organizuoti kovo mėnesio pirmąją savaitę.

Konkrečias prašymų registravimo sistemoje pradžios datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Laisvės gynėjų diena

Žvarbų sausio šeštadienį, minėdami Laisvės gynėjų dienos 28-ąsias metines, klaipėdiečiai rinkosi prie miesto savivaldybės liepsnojančių atminimo laužų. Renginyje, kuriame pagerbtas žuvusiųjų už atkurtą valstybės Nepriklausomybę atminimas, dalyvavo ir būrys 7D klasės moksleivių. Dachiečiai išgirdo keturiolika Klaipėdos kariliono varpų dūžių. Kiekvienas jų – tai priminimas apie keturiolika tą dieną 1991-aisias metais žuvusių Laisvės gynėjų, išklausė miesto mero Vytauto Grubliausko sveikinimo kalbą bei liudininkų, besidalijančių to meto įvykių prisiminimais, pasakojimą. Juk laisvė – tai vertybė, kurią branginti turėtume mokytis nuo vaikystės. Šildantis kvapnia arbata, stebint liepsnojančius laužus, smagu buvo klausytis Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos kursantų atliekamų dainų apie laisvę. Mūsų atmintis gyva, nes liudija.

Mokytoja Saulė Likpetrienė

 

Pažintis su Kuršių gyvensena

Išgirdę apie Pilies muziejuje eksponuojamą unikalią tarptautinę archeologinių radinių parodą „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus“, 7D klasės mokiniai nutarė ją aplankyti. Istorija yra gyva, jeigu muziejuje galima prie jos prisiliesti, patirti, pamatyti ir suprasti apie šiame krašte gyvenusių genčių žmones.
Moksleiviai susipažino su savitu šio krašto archeologiniu paveldu, turtingu ir įvairiu Klaipėdos regiono žmonių materialinių bei dvasinių vertybių pagrindu sukurtu kultūriniu palikimu. Ekskursiją pagyvino linksmas ir labai įdomus gidės pasakojimas apie protėvių papročius bei simbolius. Dachiečiai sulaikę kvapą klausėsi istorijų apie Kuršių genties vyrų ir moterų dovanas, ginklus ir galybę. Būta ir praktinės dalies – išsirinkę baltų rašto pavyzdį, moksleiviai jį rašikliu atkūrė ant pajūrio akmenėlių – patys pasigamino unikalų kuršišką amuletą. Smagu mokytis per patyrimą!

Mokytoja Saulė Likpetrienė

 

Džiaugiamės, kad esame kartu!

Žurnalas „REITINGAI“ šiemet pirmą kartą pristato 200 iškilių Lietuvos mokytojų, „kurie visada žingsniu priekyje“. Šiame garbingame sąraše mūsų progimnazijos geografijos mokytoja VILMA NORVAIŠIENĖ ir pradinių klasių mokytoja RITA ZUPKUTĖ.

O teatro mokytojas KAROLIS MAKAUSKAS šiemet pateko į INOVATYVIAUSIŲ metų menų mokytojų trejetuką!

Sveikiname!

Sveikiname Klaipėdos miesto epistolinio žanro konkurso (rusų kalba) „Laiškas Seneliui Šalčiui“ I vietos laimėtoją – Urtę Krulytę (mokytoja Ina Strižakienė) ir III vietos laimėtoją – Mariją Zinčenko (mokytoja Svetlana Gerasimova)!

Noriu eiti į mokyklą? Patirtinio mokymosi ir Teatro laboratorijos sinergija

Mokymas ir mokymasis mokykloje – tai viena iš sričių, kurioje dėl įvairiausių priežasčių nuolat vyksta permainos. Ugdymo procesą stengiamasi paversti labiau įtraukiančiu, visa aprėpiančiu ir patraukliu mokiniams. Kita, glaudžiai su ugdymo rūpesčiais susijusi problema – ankstyvasis mokyklos palikimas. Siekiant stiprinti mokinių norą lankyti mokyklą, didinti mokymosi motyvaciją ir šalinti kitas su ankstyvuoju mokyklos palikimu susijusias priežastis, įvairiose Europos šalyse imta kurti ir vykdyti įvairius projektus.

Ne išimtis ir mūsų mokslininkų bei pedagogų patirtis, kuri rodo, kad vienas iš perspektyviausių ugdymo būdų – patirtinis mokymas ir mokymasis. Norėdami plėtoti patirtinio mokymo taikymą mokyklose, kuris kaip strateginis siekinys prisidės prie ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos, pasitelkėme meninį ugdymą (teatrą). Išsikeltam tikslui pasiekti, vykdome 2 m. trukmės projektą OFF-BOOK pagal Erasmus+ programą (projekto pradžia – 2017 m. ruduo). Į projektines veiklas įsitraukė 8 partneriai iš 3 šalių: Lietuvos, Italijos ir Rumunijos. Bendradarbiaudami su mokslininkais, pedagogais ir teatrų edukatoriais, sukūrėme metodinę priemonę – Patirtinio-meninio ugdymo vadovą pedagogams, kurį sudaro 4 dalys:

  • Pirmojoje dalyje nagrinėjome mokyklos nebaigimo priežastis, analizavome statistinius duomenis, taikydami lyginamosios analizės metodą, atskleidėme mokyklos nebaigimo situaciją tarpkultūriniu aspektu.

  • Antrojoje dalyje pristatėme patirtinio mokymo ir mokymosi modelį, aprašėme jo taikymo mokykloje ypatumus, išryškinome modelio privalumus ir atkreipėme dėmesį į trūkumus.

  • Trečioji dalis skirta bendram patirtinio-meninio (teatro) mokymosi įrankio kūrimui. Pavieniuose skyriuose aptariama: teatrinės veiklos struktūra, Teatro laboratorijos (TL) metodai kaip patirtinio mokymosi ir socialinių įgūdžių formavimo pagrindas, Teatro laboratorijos taikymo mokykloje procesas (planavimas, grupių sudarymas, organizavimas ir refleksija).

  • Ketvirtą dalį skyrėme Teatro laboratorijų praktiniams taikymo atvejams, jų metodikos pristatymui. Pateikėme 2 pavyzdinius Teatro laboratorijų užsiėmimų aprašus ir 15 metodų, kuriuos mokytojai galės taikyti dirbdami su mokiniais.

Skaityti daugiau

Miesto moksleivių varžybos „Konstruoju ir startuoju“

2018 m. gruodžio 13 d. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre vyko miesto moksleivių varžybos „Konstruoju ir startuoju“. Renginio metu mokiniai turėjo patys sukonstruoti modelį ir startuoti varžybose. Mūsų mokyklai atstovavo komanda „Dacho broliukai“ (Tauras Liuga, Ugnius Liuga). Asmeninėse varžybose, vyresniųjų amžiaus grupėje, Ugnius Liuga iškovojo 2-ąją vietą.

Vadovas Audrius Česnelis

Pirmojo „Dreams&Teams“ projekto etapo galutinis renginys

Gruodžio 14 dieną įvyko pirmojo Dreams&Teams projekto etapo galutinis renginys. Svečiavomės Klaipėdos Kultūros fabrike, kuriame jaunieji Liudviko Stulpino ir Simono Dacho progimnazijos lyderiai pakvietė į filmo „I‘m BOLT“ peržiūrą. Jaunieji lyderiai su filmą žiūrėti atvykusiais mokiniais pasidalino savo patirtimi projekte, atliko keletą smagių ir energizuojančių pratimų. Po filmo vyko trumpas aptarimas, kuriame buvo galima laimėti prizų siurprizų.

MoPic Klaipėdos miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių internetiniame puslapyje

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka renka informaciją apie Klaipėdos miesto nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurią galima rasti specialioje internetinėje svetainėje.
Džiaugiamės, kad S. Dacho progimnazijoje kurtas Erasmus+ MoPic virtualios realybės muziejus sulaukė išskirtinio dėmesio.

http://www.biblioteka.lt/paveldas/naujienos/1242-klaipedos-pastatu-istorija-mokiniu-sukurtame-virtualios-realybes-muziejuje
Centrinis paštas: http://www.biblioteka.lt/paveldas/kompleksai/184-24819
Dramos teatras: http://www.biblioteka.lt/paveldas/statiniai/47-1189
Biržos tiltas: http://www.biblioteka.lt/paveldas/kita/401-24808